Vývoj obyvatel

Počet obyvatel

 

  

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 podává zajímavé údaje ke struktuře obyvatelstva. Ve Staňkovicích tehdy žilo celkem 143 obyvatel, z toho 70 mužského pohlaví. Všichni ale nebyli místní : nejméně 22 osob patřilo do kategorie námezdní čeledi. Dohromady 38% všech obyvatel tvořily děti do 12 let. Udávaný věk dospělých osob ale nemůžeme brát příliš vážně. S matrikami se tehdy teprve začínalo a lidé určovali své stáří odhadem. Historický pohled

Jistě není náhodou, že věk většiny obyvatel je zakončen číslicemi 0 nebo 5. Nejstarší jsou dva chalupníci a jedna vdova, kteří odhadli svůj věk na rovných 60 let. Je také zajímavé, že z 31 manželských párů, které tehdy ve Staňkovicích žily, byly v devíti případech starší manželky, v jednom případě o celých 18 let. Z náboženského hlediska nemohla být asi vrchnost příliš spokojena. Ze 104 dospělých osob (u dětí do 12 let se náboženství neuvádělo) bylo katolických 89. Patnáct procent nekatolíků téměř čtvrt století po vydání Obnoveného zřízení zemského, které uzákonilo katolickou víru jako státní ideologii, bylo dost. Odráželo to nepochybně skutečnost, že staňkovická fara byla po většinu roku opuštěná.

Zajímavé je také, že ne všichni obyvatelé Staňkovic byli poddaní. Z pěti z nich je poznámka, že byli osobně svobodní. Staňkovice už v té době byly převážně německé. Je známo, že podoba příjmení není vždy pro určení národnosti tím správným vodítkem. Těch německých jmen je však tolik, že se česká mezi nimi ztrácejí. Namátkou: starostou byl Filip Hartbauer, krčmu měl Nicolas Nachtmann. V roce 1921 byly Staňkovice z 88% německé. Obec měla 93 Čechy, 730 Němců a 7 cizinců, podle sčítání z r. 1930 pokles počet Čechů na 72 (poněvadž sčítacím komisařem byl německý rolník, na němž byla veliká část pracujícího lidu závislá). Nejvíce obyvatel zde žilo r. 1961 - celkem 935. Při posledním sčítání tu bylo hlášeno 545 osob, o 145 méně než r. 1980.

 Aktualizace této sekce: Jahelková Sylvie

 Další informace k třídění odpadů v našich vesnicích v sekci Informace občanům

sberny dvur

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice

schváleno ZO 25. 1. 2017

Ceník odvozu KO od 1.1.2014

ceník

Ceník odvozu KO od 1. 1. 2020

Ceník 2020

Provozní doba Sběrného dvora

od 1. 1. 2014
tel.: 415 210 254
mobil: 723 731 848

provoz od 1. 1. 2014

 

Vyhledat v textu

2. 4. Erika

Zítra: Richard

CzechPoint

Czech POINT a GDPR


portal.gov.cz

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 13:00-17:00
Út 8:00-11:30 13:00-15:00
St 8:00-11:30 13:00-17:00
Čt 8:00-11:30 13:00-15:00

bližší info v sekci Obecní úřad/ Popis úřadu

Telefon. kontakty
415 210 253, 602 456 384 libich@stankovice.cz 
starosta
415 721 703 606 611 250
místostarosta
obec@stankovice.cz


415 721 166, 608 320 855 
účetní, správa hřbitova, vidimace, legalizace
ucetni@stankovice.cz


415 721 040, 721 908 553 
CzechPOINT, knihovna,
evidence obyvatel    kulturnireferent@stankovice.cz


415 210 254, 723 731 848

podatelna

turistická ubytovna
správa sběrného dvora,
poplatky ze psů, platby odpadů

 


723 731 840
pečovatelka
Byty pro seniory
E-mail
obec@stankovice.cz

Datová schránka
ID: c78bk94

Návštěvnost stránek

266989
Obec Staňkovice