Škola

První písemná zmínka o existenci školy je z roku 1391, a souvisí s působením strahovských premonstrátů v místním kostele sv. Václava. Zdejší oltářní kněz měl určenu nadaci, ve které byla jmenována také školní pole. ( S.U.B. č. 208 )

Není s jistotou známo, kdy vznikla místní škola (myšleno lokální umístění). Kronikáři uvádějí, že staňkovické děti zpočátku vyučoval mistr krejčí, který obdržel titul “školní krejčí “. Děti chodily do jeho bytu, aby se učily psát, číst a počítat. Později byla škola přeložena do dnes už nestojícího domu (Kredschmanův dům čp. 12), dokud nebyla postavena (1738 za vlády Marie Terezie) nedaleko fary samostatná školní budova čp. 21 (jednoposch.přízemní), která se dochovala do dneška. Prvním vyučujícím na této škole byl učitel Halaš. Za jeho nástupce Josefa Glasera měla škola v r. 1783 jako podíl na polnostech vyměřeno 8 korců polí ze staňkovického statku.

 ŠkolaBěhem působení učitele Josefa Mullera, který sem byl dosazen r. 1804, byly Staňkovicím podřízeny i obce Tvršice a Selibice. Zemřel 1825. Následoval ho učitel Karl Jager a po něm Franz Dolegni. Za něj byla školní budova rozšířena v r. 1841 a zvýšena o poschodí. Jako učitelští pomocníci byli jmenováni v této době učitelé Mann a Guschl. Po smrti Dolegniho v r. 1854 byl jmenován učitelem Thaddaus Goppold. Tento odešel do důchodu v r. 1871. Za něj působili jako učitelští pomocníci učitelé May, Wendelín Tattermusch, Wendelín Schroter a Franz Bock. 1871 byla dosavadní škola rozšířena o 2. A o od 1. ledna 1887 o 3. třídu. Po Thaddausii Goppoldovi převzal vedení školy jako vrchní učitel jeho syn Eduard Goppold. Tento v důsledku svého onemocnění musel požádat v květnu 1887 o dovolenou a později o penzionování, což mu bylo dovoleno. Potom se stali následující definitivní učitelé řediteli školy: Ferdinand Kneissl, dříve řídící učitel v Nehasicích 1888 - 1892, byl vyznamenán jako velmi zasloužilý učitel a zemřel 21. 12. 1892. Po jeho smrti řídil provizorně školu učitel Johann Habath. Již v nové budově německé školy.

1. září 1893 přešlo vedení na učitele Floriana Gossla, který byl uveden jako vrchní učitel. Zemřel po krátké lázeňské léčbě v Karlových Varech 12. 5. 1895. Za doby jeho služby byla škola rozšířena o 4. třídu. Od 27. října 1895 řídil školu jako vrchní učitel Johann Habath. Kromě něho vyučovali na škole jako učitel 1.tř. Anton Tursch, jako učitel 2. tř. Franz Muller a jako učitelka 2. tř. Berta Zuleger a Marie Lippert jako industriálka.

16. března 1891 byl položen základní kámen pro novou školní budovu - německou školu (dnešní budova ZŠ čp.100). Slavnostní vysvěcení provedl 27. 9. 1891 místní farář P. Pius Leopold Winzenz a s vyučováním se začalo 29. 9. 1891. Nová školní budova je velmi solidně provedená a zákonným požadavkům odpovídající stavba. Samozřejmě se musíme zmínit o vážených občanech, kteří se zasloužili svými dary o obohacení místních sbírek učebních pomůcek. Jsou to: Julius Janka, bývalý starosta obce Staňkovice, Rudolf Knobloch, sedlák v Dubčanech, Dr. Anton Gamperle z Vídně, Karel Gamperle z Innsbrucku, Simon Paulus, majitel realit v Žatci, Karl a Josef Schwarz z Tvršic  , Wilhelm a Emil Lohmerovi, Anton a Wilhelm Knobloch a Karl Brunner, úředník ze Staňkovic. V únoru 1903 byla otevřena vývařovna polévek pro chudé děti. Pro tyto účely daroval každoročně státní rada v Žatci pan Karl Blach jmenovitý peněžní obnos.

Škola19.10.1919 byla zřízena česká škola v místnosti Markantelova hostince s 45 zapsanými dětmi ze Staňkovic, Tvršic a žateckých Samot.
Prvním učitelem byl Čechy oblíbený a o českou školu zasloužilý farář Miloš Vejvoda.  (pro zajímavost obec měla 93 Čechy, 730 Němců a 7 cizinců)
Následující správci české školy: 1919-1921 Emanuel Kerbl, 1921-14 dní Stanislav Kubát, 1921-1922 Václav Poláček, 1922-1924 Jan Beránek, 1924-1929 Josef Bláha - za jeho vedení byl českosl. vládou pro českou školu zakoupen od poštmistra Christla dům čp. 142 (18.10.1924 začalo vyučování)  (V čp. 142 působila od r. 1909 - 1923 poštovna). 

Dne 3.1.1929 byla zásluhou spr. školy Bláhy otevřena při zdejší škole mateřská školka. 1929-1938 Josef Steininger

1938-1945 v budově německé školy zřízen vojenský lazaret 

Aktualizace sekce: jahelkova@stankovice.cz

 zdroje: "Der politische Bezirk Saaz" (1904) čes. překlad Karel Kratochvíl, české kroniky, pamětníci, obrázky G. Schon

 Další informace k třídění odpadů v našich vesnicích v sekci Informace občanům

sberny dvur

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice

schváleno ZO 25. 1. 2017

Ceník odvozu KO od 1.1.2014

ceník

Ceník odvozu KO od 1. 1. 2020

Ceník 2020

Provozní doba Sběrného dvora

od 1. 1. 2014
tel.: 415 210 254
mobil: 723 731 848

provoz od 1. 1. 2014

 

Vyhledat v textu

5. 4. Miroslava

Zítra: Vendula

Aktuality

CzechPoint

Czech POINT a GDPR


portal.gov.cz

Úřední hodiny

Po  14:00-17:00
St   14:00-17:00
 

bližší info v sekci Obecní úřad/ Popis úřadu

Telefon. kontakty
415 210 253, 602 456 384 libich@stankovice.cz 
starosta
415 721 703 606 611 250
místostarosta
obec@stankovice.cz


415 721 166, 608 320 855 
účetní, správa hřbitova, vidimace, legalizace
ucetni@stankovice.cz


415 721 040, 721 908 553 
CzechPOINT, knihovna,
evidence obyvatel    kulturnireferent@stankovice.cz


415 210 254, 723 731 848

podatelna

turistická ubytovna
správa sběrného dvora,
poplatky ze psů, platby odpadů

 


723 731 840
pečovatelka
Byty pro seniory
E-mail
obec@stankovice.cz

Datová schránka
ID: c78bk94

Návštěvnost stránek

267345
Obec Staňkovice