Demografie 

1.Základní územně – edentifikační údaje

Obec je tvořena jedním katastrálním územím s výměrou 811 ha.

2.  Vývoj obyvatel

Počty obyvatel v průběhu statisticky sledovaném období od roku 1869 – 1990 má kolísavý charakter v hodnotě 300 obyvatel. Od roku 1869 do roku 1900 počet obyvatel stouply, v roce 1930 až do roku 1950 klesá s nejvyššího počtu obyvatel dosahuje obec v roce 1961 v počtu 935 obyvatel, od tohoto roku do roku 1990 počet obyvatel klesá na 545. Poslední údaj z aktuální kartotéky obyvatel z 20. 7. 1993 je 614 obyvatel, což je nárůst o 12,5%.

Vývoj počtu obyvatel obce: 1869 549 100,7

1900 892 163,7

1930 852 156,3

1950 533 97,8

1961 935 171,6

1970 800 146,8

1980 690 126,6

1990 545 100,0

3. Hodnocení demografické struktury na základě výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 3. 3. 1991

K výše uvedenému datu bylo obyvatel celkově 546 obyvatel z toho 272 mužů a 274 žen. Ve srovnání s doby z přecházejícího sčítání lidu 1980, došlo k poklesu o 144 obyvatel. Pokles činí 26,4%.

4.Věková struktura

Věková struktura obyvatel Staňkovic je vcelku příznivá pro další vývoj. Populace vev ěku 0 – 14 let je 23,6% obyvatel k r. 1991. Obyvatel v poproduktivním věku je 29,7%. Obyvatel k produktivním věku je 46,7%. Průměrný věk populace je 34,1 roků.

5.Ekonomická struktura

K datu sčítání bylo v obci 280 obyvatel ekonomicky aktivních, z toho 146 mužů a 134 žen. Nejvyšší podíl ekonomicky aktivních obyvatel je zaměstnanců 102 a obyvatel pracujících ve službách 102. V dělnické profesi pracuje 75 obyvatel, členů zem. družstva je 91, zaměstnanců v průmyslu 56, ve stavebnictví 40. Za prací vyjíždějí celkem 169 obyvatel.

6.Domovní a bytový fond

K 3. 3. 1991 v obci bylo sečteno 132 domů, z nich trvale obydlených je 119. Průměrné stáří domů je 56,0 let. Rodinných domků je 86 neobydlených domů je 13.

V domovním fondu je celkem trvale obydlených bytů 189 z toho rodinných domcích 96.

Kategorizace bytů je dána jeho technickým vybavením

  • bytů s vodovodem je 182
  • s vlastní sprchou a koupelnou je 172
  • s vlastním splachovacím záchodem 168
  • s ústředním etážovým topením je 98

Velikost bytů je dána počtem obytných místností, nejvíce bytů vzhledem k převažujícímu typu bydlení v rodinných domcích jsou byty s 3 obytnými místnostmi – 96 bytů, větší počet obytných místností má 29 bytů. Průměrný počet osob na jeden byt je 2,89.

1.Předpoklad dalšího demografického vývoje

Současná politicko-ekonomická situace dává předpoklad k přirozenému vývoji i venkovského osídlení. Stávající tendence, předpokládáme, jsou ještě důsledkem preferování vybraných sídel ve venkovském osídlení i odlivem obyvatel do průmyslových měst, kde byl zajištěn větší komfort bydlení bez ekonomických omezení, existence dvojího bydlení, atd. Neočekáváme, že se tato negativa zastaví ihned, pokud nedojde k nové aktivitě v území vázané na letiště, ale očekáváme stabilizaci obyvatelstva ve vazbě na pracovní příležitosti a bydlení. Obec bude vytvářet i ekonomické podmínky k udržení a nárůstu ekonomicky aktivního obyvatelstva, o čem svědčí současný nárůst obyvatel.

Počty obyvatel je nutné stanovit v určitém rozmezí, s nutnou územní reservou ve vazbě na letiště. Měly by se pohybovat v rozmezí do 700 až 1000 osob. 

 Další informace k třídění odpadů v našich vesnicích v sekci Informace občanům

sberny dvur

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice

schváleno ZO 25. 1. 2017

Ceník odvozu KO od 1.1.2014

ceník

Ceník odvozu KO od 1. 1. 2020

Ceník 2020

Provozní doba Sběrného dvora

od 1. 1. 2014
tel.: 415 210 254
mobil: 723 731 848

provoz od 1. 1. 2014

 

Vyhledat v textu

5. 4. Miroslava

Zítra: Vendula

Aktuality

CzechPoint

Czech POINT a GDPR


portal.gov.cz

Úřední hodiny

Po  14:00-17:00
St   14:00-17:00
 

bližší info v sekci Obecní úřad/ Popis úřadu

Telefon. kontakty
415 210 253, 602 456 384 libich@stankovice.cz 
starosta
415 721 703 606 611 250
místostarosta
obec@stankovice.cz


415 721 166, 608 320 855 
účetní, správa hřbitova, vidimace, legalizace
ucetni@stankovice.cz


415 721 040, 721 908 553 
CzechPOINT, knihovna,
evidence obyvatel    kulturnireferent@stankovice.cz


415 210 254, 723 731 848

podatelna

turistická ubytovna
správa sběrného dvora,
poplatky ze psů, platby odpadů

 


723 731 840
pečovatelka
Byty pro seniory
E-mail
obec@stankovice.cz

Datová schránka
ID: c78bk94

Návštěvnost stránek

267336
Obec Staňkovice