Rozbor urbanistické struktury a architektury

Urbanistická struktura Staňkovic byla do současné doby ovlivněna zem. výrobou, která zasahuje do centra obce, zaměstnaností obyvatel a jejich různou vazbou na obec, občanskou vybaveností a dopravou. Z historického vývoje je patrno, že obec z hlediska zemědělské výroby, především pěstování kvalitního chmele, byla bohatou vesnicí, což se odrazilo i ve stavebním fondu. Nemalý význam má i poloha obce v blízkosti Žatce a žateckého letiště.

Hlavní problematika dlouhodobé funkční struktury obce je soustředěna na určení rozvojových ploch pro bydlení, výrobu, rekreaci.

Určení funkcí jednotlivým plochám tak, aby se vzájemně doplňovaly a nevytvářely kolizní situaci především z hlediska živ. Prostředí.

Jeden z hlavních problémů je řešení veř. Ploch jejich funkce architektonického a urbanistického výrazu. Stejně tak důležitý bude důraz v návrat k urbanistickému detailu.

Rozbor bydlení:

v obci jsou dva druhy bydlení. Bydlení v rodinných domcích ve stávající zástavbě obce s výškovou hladinou jednoho až dvou podlaží s podkrovím a hospodářskými stavbami jednopodlažními s vysokými střechami a se zahradami. Bydlení v bytových domech v neosobním prostředí. Toto bydlení vyvolává již tradičně potřebu zahrádek, které ve Staňkovicích jsou v jihovýchodní části soustředěny do zahrádkářské osady.

Závady bydlení v obytných domech jsou architektonické, tzv. nedostatečné řešení urbanistické, v členění fasád, vstupů, střech. Celek postrádá vybavenost, především k rekreaci, nedostatečné úpravy terénu a zeleně. Tento typ s odstupem doby lze hodnotit jako nevhodné bydlení ve venkovském prostředí.

 

Závady bydlení v rodinných domcích jsou hlavně architektonické:

  • nesourodá architektura, necitlivý přístup k původnímu typu zástavby, likvidování charakteristických prvků, oplocení reliéfů fasád, vstupů, vjezdů, dispozice domů, zástavby parcel. Nepochopení typu vesnického domu.

Závady v urbanistické struktuře obce:

  • nezastavěné proluky, zem. výroba situovaná uprostřed obce. Prostorově nedořešený střed obce.

 Rozbor občanské vybavenosti:

Obec dle porovnání s ukazately pro obč. vybavenost má dostatečné zastoupení, toto porovnání není však určující a současný nárůst především o oblast služeb je vítaný. Nutno jen vytvořit podmínky územní a architektonické, které budou v souladu s nástroji ekonomickými a hospodářskými určenými zastupitelstvem obce.

Obec se bude muset zabývat vytvořením služeb sociálního charakteru.

Rekreace sport:

Sportovní hřiště, lépe řečeno plochy pro sport jsou na několika místech. V SV části obce, upravené oplocené travnaté hřiště vybavené zázemím. V JV části u obytných domů neupravená plocha využívaná pro hřiště a kluziště. Sportoviště za školou částečně nevyužívané. Vzhledem k blízkosti chráněných přírodních útvarů a zajímavé zvlnění krajiny lze uvažovat v bezprostřední blízkosti obce o vybudování sportovně rekreačního centra, včetně koupaliště.

Rozbor výroby:

Jednou z nejzávažnějších závad v obci je umístění hygienicky závadných provozů živočišné výroby v centru obce, kde je území blokováno pro všechny ostatní urbanistické funkce. Zvláště nevhodné je umístění chovu prasat.

V obci je v současné době 40 registrovaných živnostníků, většina jich je charakteru nerušících služeb a výroby vůči bydlení. Lze konstatovat, že typologicky jsou vesnice dobře založené i pro služby výrobního charakteru, které nezhoršují živ. Prostředí.

Územní plán by měl těmto aktivitám dát rámcové podmínky v regulaci výstavby a rozvoji území.

Areál zámečku:

Mimo obec se nachází areál zámečku, který má vysokou architektonickou hodnotu. Dnes je nevyužíván pro svůj původní účel. Byla zde funkce bydlení a zemědělského hospodářství v příkladné symbióze venkovských funkcí doplněné hodnotnou architekturou a parkovými úpravami

 Další informace k třídění odpadů v našich vesnicích v sekci Informace občanům

sberny dvur

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice

schváleno ZO 25. 1. 2017

Ceník odvozu KO od 1.1.2014

ceník

Ceník odvozu KO od 1. 1. 2020

Ceník 2020

Provozní doba Sběrného dvora

od 1. 1. 2014
tel.: 415 210 254
mobil: 723 731 848

provoz od 1. 1. 2014

 

Vyhledat v textu

2. 4. Erika

Zítra: Richard

CzechPoint

Czech POINT a GDPR


portal.gov.cz

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 13:00-17:00
Út 8:00-11:30 13:00-15:00
St 8:00-11:30 13:00-17:00
Čt 8:00-11:30 13:00-15:00

bližší info v sekci Obecní úřad/ Popis úřadu

Telefon. kontakty
415 210 253, 602 456 384 libich@stankovice.cz 
starosta
415 721 703 606 611 250
místostarosta
obec@stankovice.cz


415 721 166, 608 320 855 
účetní, správa hřbitova, vidimace, legalizace
ucetni@stankovice.cz


415 721 040, 721 908 553 
CzechPOINT, knihovna,
evidence obyvatel    kulturnireferent@stankovice.cz


415 210 254, 723 731 848

podatelna

turistická ubytovna
správa sběrného dvora,
poplatky ze psů, platby odpadů

 


723 731 840
pečovatelka
Byty pro seniory
E-mail
obec@stankovice.cz

Datová schránka
ID: c78bk94

Návštěvnost stránek

266989
Obec Staňkovice