Souhrnné hodnocení provedených průzkumů a rozborů,
možnosti využití území, stanovení úkolů a cílů řešení

Obec Staňkovice se vyznačuje závadami ve všech urbanistických funkcí, které jsou zpracovány do urbanistického rozboru.

Rozvoj obce za poslední období podporuje nutnost zpracování ÚPD, aby vedení města mohlo činnosti, které v obci narůstají regulovat a vytvářet pro ně vhodné podmínky.

Proto úkolem územního plánu sídelního útvaru bude vytvořit zákonný podklad pro řízení a koordinaci veškeré činnosti v území se zvláštním zřetelem na životní prostředí a krajinnou ekologií, který bude zároveň i základním podkladem pro zpracování místního programu obnova vesnice.

Stanovení cílů rozvoje obce:

 • intenzivní využití pozemků v intravilánu obce
 • vymezení centra obce
 • vymístění nevhodných provozů, zejména živočišné výroby
 • odstranění prostorových a architektonických závad, dostavba
 • vymezení plochy ploch pro bytovou výstavu (RD)
 • vymezení ploch pro občanskou vybavenost (vč. Objektu sociálních služeb, zdravotního střediska, knihovny)
 • vymezení ploch pro výrobní a nevýrobní služby
 • plochy pro sportovně rekreační vybavení obce
 • určení objektů a urbanistických celků s architektonickou hodnotou
 • návrh regenerace sídliště včetně+ dopravního řešení
 • návrh opatření ke zlepšení životního prostředí (chráněné krajinné prvky, naučná stezka, ozelenění obce)
 • návrh na zlepšení dopravy v obci a odstranění dopravních závad, vč. Návrhu parkovacích a odstavných ploch, pěší dopravy, cykloturistické dopravy, povrchů komunikací
 • napojení obce a železniční dopravu

Konečný návrh ÚpnSÚ bude záviset i na konečném rozhodnutí o využití areálu vojenského letiště v blízkosti obce, které bude mít podstatný vliv na její budoucí vývoj, zejména v možnosti pracovních míst a s tím související potřebou bytové výstavby a další vybavenosti.

 

 

 

 Další informace k třídění odpadů v našich vesnicích v sekci Informace občanům

sberny dvur

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice

schváleno ZO 25. 1. 2017

Ceník odvozu KO od 1.1.2014

ceník

Ceník odvozu KO od 1. 1. 2020

Ceník 2020

Provozní doba Sběrného dvora

od 1. 1. 2014
tel.: 415 210 254
mobil: 723 731 848

provoz od 1. 1. 2014

 

Vyhledat v textu

5. 4. Miroslava

Zítra: Vendula

Aktuality

CzechPoint

Czech POINT a GDPR


portal.gov.cz

Úřední hodiny

Po  14:00-17:00
St   14:00-17:00
 

bližší info v sekci Obecní úřad/ Popis úřadu

Telefon. kontakty
415 210 253, 602 456 384 libich@stankovice.cz 
starosta
415 721 703 606 611 250
místostarosta
obec@stankovice.cz


415 721 166, 608 320 855 
účetní, správa hřbitova, vidimace, legalizace
ucetni@stankovice.cz


415 721 040, 721 908 553 
CzechPOINT, knihovna,
evidence obyvatel    kulturnireferent@stankovice.cz


415 210 254, 723 731 848

podatelna

turistická ubytovna
správa sběrného dvora,
poplatky ze psů, platby odpadů

 


723 731 840
pečovatelka
Byty pro seniory
E-mail
obec@stankovice.cz

Datová schránka
ID: c78bk94

Návštěvnost stránek

267341
Obec Staňkovice