Aktualizace této sekce: Jahelková Sylvie
12.10.2016

Dne 1.2.2014 na poslední členské schůzi ZO ČSŽ bylo schváleno všemi přítomnými ženami zrušení základní organizace. (proč? nemusíme být přeci organizovány v nějaké celostátní organizaci, když chceme přispívat ke kulturnímu a společenskému životu Staňkovic, a také nemusíme odevzdávat členské příspěvky někam, kde nám nebudou k užitku). Zároveň bylo schváleno, že ženy nepřestanou býti aktivní ve společenském a kulturním životě obce a v budoucnu se budou scházet a fungovat pod názvem "Staňkovické ženy". Dále byl schválen plán akcí pro rok 2014, které budou ženy pořádat nebo spolupořádat s ostatními organizacemi či firmami v obci. Financování akcí bude nadále probíhat dle schváleného rozpočtu obce. Zástupkyní za Staňkovické ženy byla zvolena paní Hana Umlaufová. Pokladní pro příjem dobrovolného ročního členského příspěvku je paní Dagmar Biskupová. Do pětičlenného počtu zástupkyň: Jaroslava Marečková, Marie Búryová, Sylvie Jahelková. Ostatní členská jména nevypisuji pro nedostatek místa na papíru :o).

Z členských příspěvků budou hrazeny (ostatně jako i dříve) květinové dary pro jubilantky a čerstvé maminky, smuteční kytice zesnulým členkám a případné náklady na roční setkávání členek. 

Členská základna:
Staňkovické ženy spolčují cca 40 členek, z nichž aktivně pracuje 15 členek, které organizují nejen akce pro své členky, ale orientují se také na aktivity pro děti a mládež a ostatní Staňkovičáky. O své činnosti dávají staňkovické ženy vědět již bezmála 65 let (do r. 2013 pod ZO ČSŽ).

Roční dobrovolný členský příspěvek je 50,- Kč.

Pravidelné akce pořádané pod hlavičkou Staňkovické ženy, Obec Staňkovice, knihovna, příp. rest. Bílý lev

leden

plánovací schůzka lidí ochotných spolupořádat akce  (salonek Bílý lev)

setkání staňkovických žen (sál obec. úřadu)

únor

výroba masopustní výzdoby (dospělí – salonek Bílý lev)

výroba masopustní výzdoby (děti – knihovna)

Valentýnská párty Bílý lev

zdobení masopustního vozu (přístřešek OÚ)

MASOPUST vodění medvěda po vsi hud. doprovod harmonika+vozembouch+valcha (sraz a porcování – nádvoří OÚ se starostou), párty masek s tombolou (výtěžek na děts.mašk. tombolu)

příprava sálu a tomboly pro děts. maškarák

Dětský maškarní karneval (sál Bílý lev)

březen

setkání k MDŽ (salonek Bílý lev) – sami platí

Noc s Andersenem – (knihovna)

duben

Velikonoční výstava (sál OÚ)

Velikonoční zábava

výroba čarodějnice pro Pálení 

Pálení čarodějnic pro děti (Myslivna)

květen

Zdobení máje (nádvoří OÚ)

Stavění máje a čarodějnický sabat pro dospělé 20:00 (nádvoří OÚ, Bílý lev)    

Oslava Dne maminek (sál Bílý lev) 

Kácení máje (nádvoří OÚ, Bílý lev) Česká beseda od Staňkorebelek + májová párty Bílý lev

červen

Den otců (párty, dvůr Bílý lev)

Sportovní odpoledne pro ženy 

Dětský den

září

Václavská zábava s tombolou (Bílý lev)

říjen

Drakiáda

Přípravy na Dýňovou párty (dílny výzdoba, příprava sálu – knihovna, Bílý lev)

Dýňová párty – pomoc knihovně

listopad

Lampionový průvod s broučky

prosinec

Mikulášská nadílka - pomoc obci

Předvánoční výstava (sál OÚ)

Setkání se seniory – pomoc obci Staňkovice 

Vánoční koncert (kostel sv. Václava) – Štěpánská párty s muzikou (Bílý lev)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

  

 Další informace k třídění odpadů v našich vesnicích v sekci Informace občanům

sberny_dvur.gif

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice

schváleno ZO 25. 1. 2017

Ceník odvozu KO od 1.1.2014

ceník

Provozní doba Sběrného dvora

od 1. 1. 2014
tel.: 415 210 254
mobil: 723 731 848

provoz od 1. 1. 2014

 

Vyhledat v textu

13. 12. Lucie

Zítra: Lýdie

 

point.jpg


www.portal.gov.cz

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 13:00-17:00
Út 8:00-11:30 13:00-15:00
St 8:00-11:30 13:00-17:00
Čt 8:00-11:30 13:00-15:00

bližší info v sekci Obecní úřad/ Popis úřadu

Telefon. kontakty

415 210 253, 602 456 384 
          starosta
415 721 703, 606 611 250
          místostarosta

415 721 166, 608 320 855 
           účetní
415 721 040, 721 908 553 
           bytová správa,
           CzechPOINT, knihovna,
           evidence obyvatel
           vidimace, legalizace
415 210 254, 723 731 848
           turis.ubytovna
           správa sběrného dvora,
           poplatky ze psů

723 731 840
          pečovatelka
          Byty pro seniory
E-mail
          oustankovice@iol.cz 

Datová schránka
            ID: c78bk94

Návštěvnost stránek

220941
Obec Staňkovice