Staňkovické ženy

Aktualizace této sekce: Jahelková Sylvie
28.1.2019

Dne 1.2.2014 na poslední členské schůzi ZO ČSŽ bylo schváleno všemi přítomnými ženami zrušení základní organizace. (proč? nemusíme být přeci organizovány v nějaké celostátní organizaci, když chceme přispívat ke kulturnímu a společenskému životu Staňkovic, a také nemusíme odevzdávat členské příspěvky někam, kde nám nebudou k užitku). Zároveň bylo schváleno, že ženy nepřestanou býti aktivní ve společenském a kulturním životě obce a v budoucnu se budou scházet a fungovat pod názvem "Staňkovické ženy". Dále byl schválen plán akcí pro rok 2014, které budou ženy pořádat nebo spolupořádat s ostatními organizacemi či firmami v obci. Financování akcí bude nadále probíhat dle schváleného rozpočtu obce. Zástupkyní za Staňkovické ženy byla zvolena paní Hana Umlaufová. Pokladní pro příjem dobrovolného ročního členského příspěvku je paní Dagmar Biskupová. Do pětičlenného počtu zástupkyň: Jaroslava Marečková, Marie Búryová, Sylvie Jahelková. Ostatní členská jména nevypisuji pro nedostatek místa na papíru :o).

Z členských příspěvků budou hrazeny (ostatně jako i dříve) květinové dary pro jubilantky a čerstvé maminky, smuteční kytice zesnulým členkám a případné náklady na roční setkávání členek. 

Členská základna:
Staňkovické ženy spolčují cca 40 členek, z nichž aktivně pracuje 15 členek, které organizují nejen akce pro své členky, ale orientují se také na aktivity pro děti a mládež a ostatní Staňkovičáky. O své činnosti dávají staňkovické ženy vědět již bezmála 70 let (do r. 2013 pod ZO ČSŽ).

Roční dobrovolný členský příspěvek je 50,- Kč,
(od roku 2020 - 100,- Kč, schv. ČS 27.1.2019)

Pravidelné akce pořádané pod hlavičkou Staňkovické ženy, Obec Staňkovice, knihovna, příp. rest. Bílý lev

leden

plánovací schůzka lidí ochotných spolupořádat akce  (salonek Bílý lev)

setkání staňkovických žen (sál obec. úřadu)

únor

výroba masopustní výzdoby (dospělí – salonek Bílý lev)

výroba masopustní výzdoby (děti – knihovna)

zdobení masopustního vozu (přístřešek OÚ)

MASOPUST vodění medvěda po vsi  (sraz a porcování – nádvoří OÚ se starostou)

příprava sálu a tomboly pro děts. maškarák

Dětský maškarní karneval (myslivna)

březen

setkání k MDŽ (hřiště) – sami platí

Noc s Andersenem – (knihovna)

duben

výroba čarodějnice pro Pálení 

Pálení čarodějnic pro děti (Myslivna)

květen

Zdobení máje (nádvoří OÚ)

Stavění máje  (nádvoří OÚ)    

Oslava Dne maminek (hřiště) 

Kácení máje (nádvoří OÚ) Česká beseda od Staňkorebelek + májová párty 

červen

Sportovní odpoledne pro ženy (nebo září - dle pořadatelské obce)

Dětský den (hřiště)

červenec

Setkání seniorů (hřiště)

září

Drakiáda (u horní zahr. osady na sídlišti)

říjen

Lampionový průvod s broučky (trasa po obci, sál obec. úřadu)

prosinec

Mikulášská nadílka - pomoc obci (nádvoří OÚ)

Vánoční setkání (sál OÚ)

Vánoční koncert (kostel sv. Václava)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Staňkovické ženyStaňkovické ženyStaňkovické ženyStaňkovické ženy

 

 

 

  

 Další informace k třídění odpadů v našich vesnicích v sekci Informace občanům

sberny dvur

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice

schváleno ZO 25. 1. 2017

Ceník odvozu KO od 1.1.2014

ceník

Ceník odvozu KO od 1. 1. 2020

Ceník 2020

Provozní doba Sběrného dvora

od 1. 1. 2014
tel.: 415 210 254
mobil: 723 731 848

provoz od 1. 1. 2014

 

Vyhledat v textu

2. 4. Erika

Zítra: Richard

CzechPoint

Czech POINT a GDPR


portal.gov.cz

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 13:00-17:00
Út 8:00-11:30 13:00-15:00
St 8:00-11:30 13:00-17:00
Čt 8:00-11:30 13:00-15:00

bližší info v sekci Obecní úřad/ Popis úřadu

Telefon. kontakty
415 210 253, 602 456 384 libich@stankovice.cz 
starosta
415 721 703 606 611 250
místostarosta
obec@stankovice.cz


415 721 166, 608 320 855 
účetní, správa hřbitova, vidimace, legalizace
ucetni@stankovice.cz


415 721 040, 721 908 553 
CzechPOINT, knihovna,
evidence obyvatel    kulturnireferent@stankovice.cz


415 210 254, 723 731 848

podatelna

turistická ubytovna
správa sběrného dvora,
poplatky ze psů, platby odpadů

 


723 731 840
pečovatelka
Byty pro seniory
E-mail
obec@stankovice.cz

Datová schránka
ID: c78bk94

Návštěvnost stránek

266979
Obec Staňkovice