Co je Czech POINT

Co poskytuje Czech POINT

 

Kontaktní místo Czech POINTU:

Obecní úřad Staňkovice
Postoloprtská 8
439 49 Staňkovice
Tel.: 415 721040

(kancelář v přízemí Oú)

 

 

Jaké doklady doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Relevantní kritéria jsou:

  • IČO
  • Název firmy
  • číslo LV
  • číslo parcely
  • číslo budovy
  • číslo jednotky

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Vzor plné moci pro výpis z Rejstříku trestů

 

Výpisy z veřejných evidencí:

·z katastru nemovitostí (cena 100,- Kč za první stranu, za každou další 50,- Kč)

·z obchodního rejstříku (cena 100,- Kč za první stranu, za každou další 50,- Kč)

·z živnostenského rejstříku (cena 100,- Kč za první stranu, za každou další 50,- Kč)

·z insolvenčního rejstříku (cena 100,- Kč za první stranu, za každou další 50,- Kč)

 

Výpisy z neveřejných evidencí:

·z rejstříku trestů (cena za žádost 100,- Kč)

·z bodového hodnocení osob (registr řidičů) (cena 100,-Kč za první stranu, za každou další 50,- Kč)

Ostatní výpisy:

· informační systém datových schránek
(zřízení, zneplatnění přístupových údajů a vydání nových)

- z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH (cena 100,- Kč za první stranu, za každou další 50,- Kč)

·ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (cena 100,- Kč za první stranu, za každou další 50,- Kč)

·podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání (ohlášení živnosti nebo změny týkající se ohlášení živnosti), 50,-Kč za podání žádosti + správní poplatek dle položky 24 písmena a - h) zákona o správních poplatcích, podrobnosti na http://www.komora.cz

Autorizovaná konverze:

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek. (cena za stránku 30,- Kč)

 

Aktualizace této sekce: Jahelková Sylvie
poslední změna: 5/2018 

 Další informace k třídění odpadů v našich vesnicích v sekci Informace občanům

sberny_dvur.gif

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice

schváleno ZO 25. 1. 2017

Ceník odvozu KO od 1.1.2014

ceník

Ceník odvozu KO od 1. 1. 2020

Ceník 2020

Provozní doba Sběrného dvora

od 1. 1. 2014
tel.: 415 210 254
mobil: 723 731 848

provoz od 1. 1. 2014

 

Vyhledat v textu

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

 

point.jpg

Czech POINT a GDPR


www.portal.gov.cz

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 13:00-17:00
Út 8:00-11:30 13:00-15:00
St 8:00-11:30 13:00-17:00
Čt 8:00-11:30 13:00-15:00

bližší info v sekci Obecní úřad/ Popis úřadu

Telefon. kontakty

415 210 253, 602 456 384 libich@stankovice.cz 
          starosta
415 721 703, 606 611 250
          místostarosta

415 721 166, 608 320 855 
           účetní, správa hřbitova,             vidimace, legalizace
415 721 040, 721 908 553 
           bytová správa,
           CzechPOINT, knihovna,
           evidence obyvatel
           vidimace, legalizace
415 210 254, 723 731 848
           turis.ubytovna
           správa sběrného dvora,
           poplatky ze psů

723 731 840
          pečovatelka
          Byty pro seniory
E-mail
          oustankovice@iol.cz 

Datová schránka
            ID: c78bk94

Návštěvnost stránek

258477
Obec Staňkovice