Územní plán Staňkovice

 

ÚP Staňkovice - vyhláška

  • vyvěšeno dne:  14. 09. 2012
  • sejmuto dne:    28. 10. 2012

 

Upravený návrh územního plánu (srpen 2012)  

  • vyvěšeno: 27. 09 2012
  • sejmuto:   28. 10 2012
 • I. Textová část                                               pdf soubor
 • II. Textová část - Odůvodnění                          pdf soubor
 • Opatření obecné povahy                                 word soubor
 • Přezkoumání souladu návrhu                            word soubor
 • Výkres základního členění                                 pdf soubor
 • Hlavní výkres                                                  pdf soubor

(Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny)

 • Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací                                                                    pdf soubor
 • Výkres pořadí změn v území (Etapizace)             pdf soubor
 • Výkres koordinační                                          pdf soubor
 • Výkres širších vztahů                                        pdf soubor
 • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    pdf soubor
 • Schéma dopravní infrastruktury                          pdf soubor
 • Schéma tech. infrastruktury - vodn. hospodář.     pdf soubor
 • Schéma tech. infras.

                    - energetika a elektron.komun.                          pdf soubor

 

 

 

 Další informace k třídění odpadů v našich vesnicích v sekci Informace občanům

sberny_dvur.gif

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice

schváleno ZO 25. 1. 2017

Ceník odvozu KO od 1.1.2014

ceník

Ceník odvozu KO od 1. 1. 2020

Ceník 2020

Provozní doba Sběrného dvora

od 1. 1. 2014
tel.: 415 210 254
mobil: 723 731 848

provoz od 1. 1. 2014

 

Vyhledat v textu

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

 

point.jpg

Czech POINT a GDPR


www.portal.gov.cz

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 13:00-17:00
Út 8:00-11:30 13:00-15:00
St 8:00-11:30 13:00-17:00
Čt 8:00-11:30 13:00-15:00

bližší info v sekci Obecní úřad/ Popis úřadu

Telefon. kontakty

415 210 253, 602 456 384 libich@stankovice.cz 
          starosta
415 721 703, 606 611 250
          místostarosta

415 721 166, 608 320 855 
           účetní, správa hřbitova,             vidimace, legalizace
415 721 040, 721 908 553 
           bytová správa,
           CzechPOINT, knihovna,
           evidence obyvatel
           vidimace, legalizace
415 210 254, 723 731 848
           turis.ubytovna
           správa sběrného dvora,
           poplatky ze psů

723 731 840
          pečovatelka
          Byty pro seniory
E-mail
          oustankovice@iol.cz 

Datová schránka
            ID: c78bk94

Návštěvnost stránek

258482
Obec Staňkovice