Dokumenty ke stažení

Žádost o povolení ke kácení dřevin.pdf

Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Obce Staňkovice včetně závěrečného vyúčtován

Příspěvek je možno poskytnout pouze na základě schválené žádosti a po uzavření Veřejnoprávní smlouvy. Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce se podává písemně na jednotném formuláři. Formulář je ke stažení níže v příloze nebo tištěný na podatelně obce.V případě  schválení žádosti bude s žadatelem sepsána Veřejnoprávní smlouva. Po ukončení akce žadatel podává obci Závěrečnou zprávu a vyúčtování akce nejpozději do konce ledna následujícího roku. Formulář závěrečné zprávy je přílohou Veřejnoprávní smlouvy.

Žádost o zapůjčení komposteru.docx   

Příloha k Pravidlům pro zapůjčovaní komposterů-sekce Obecní úřad,záložka Vyhlášky,nařízení pravidla.Formulář žádosti ke stažení ve formátu Word 

Žádost o dotaci na zlepšování životního prostředí.doc

Příloha k Pravidlům  poskytování dotací z programu obce na zlepšování životního prostředí -sekce Obecní úřad-záložka Vylášky, nařízení, pravidla. Formulář žádosti ke stažení ve formátu Word.

 

 Další informace k třídění odpadů v našich vesnicích v sekci Informace občanům

sberny dvur

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice

schváleno ZO 25. 1. 2017

Ceník odvozu KO od 1.1.2014

ceník

Ceník odvozu KO od 1. 1. 2020

Ceník 2020

Provozní doba Sběrného dvora

od 1. 1. 2014
tel.: 415 210 254
mobil: 723 731 848

provoz od 1. 1. 2014

 

Vyhledat v textu

2. 4. Erika

Zítra: Richard

CzechPoint

Czech POINT a GDPR


portal.gov.cz

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 13:00-17:00
Út 8:00-11:30 13:00-15:00
St 8:00-11:30 13:00-17:00
Čt 8:00-11:30 13:00-15:00

bližší info v sekci Obecní úřad/ Popis úřadu

Telefon. kontakty
415 210 253, 602 456 384 libich@stankovice.cz 
starosta
415 721 703 606 611 250
místostarosta
obec@stankovice.cz


415 721 166, 608 320 855 
účetní, správa hřbitova, vidimace, legalizace
ucetni@stankovice.cz


415 721 040, 721 908 553 
CzechPOINT, knihovna,
evidence obyvatel    kulturnireferent@stankovice.cz


415 210 254, 723 731 848

podatelna

turistická ubytovna
správa sběrného dvora,
poplatky ze psů, platby odpadů

 


723 731 840
pečovatelka
Byty pro seniory
E-mail
obec@stankovice.cz

Datová schránka
ID: c78bk94

Návštěvnost stránek

266989
Obec Staňkovice