Vyhlášky,Pravidla,Nařízení obce , zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

OZV 1/2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice

OZV č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice

OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstem financí podle jiného právního předpisu

 

 

OZV č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 3/2011 o MP za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem.-zrušena 5.6.2019 Usnesením zastupitelstva č.07-078/2019

 

 

O zrušení právního předpisu

 

Obecné závazná vyhláška obce č. 1/2006 o zrušení některých právních předpisů

 

OZV 2/2007 o stanovení koeficientu pro vyměřování daně z nemovitosti platných pro zdaňovací období roku 2008

OZV č. 3/2007 o zrušení některých právních předpisů Obce Staňkovice

OZV č. 4/2007 o zrušení některých právních předpisů Obce Staňkovice

OZV č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

OZV č. 1/2010 k zajištění udržování veřejné zeleně a k užívání zařízení Obce Staňkovice sloužících potřebám veřejnosti

Nařízení obce

Nařízení obce č. 1/2007 - Řád veřejného pohřebiště

Provozní řád Víceúčelového hřiště Staňkovice 2019.pdf

Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání 4.změny ÚPSÚ Staňkovice

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Staňkovice formou opatření obecné povahy

 Pravidla pro vypůjčení kompostérů.pdf

 Pravidla dotací na ŽP 2019.pdf

 

 

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacíc

 

 

Oznámení

 

 

Výběrová řízení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

 Další informace k třídění odpadů v našich vesnicích v sekci Informace občanům

sberny_dvur.gif

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice

schváleno ZO 25. 1. 2017

Ceník odvozu KO od 1.1.2014

ceník

Ceník odvozu KO od 1. 1. 2020

Ceník 2020

Provozní doba Sběrného dvora

od 1. 1. 2014
tel.: 415 210 254
mobil: 723 731 848

provoz od 1. 1. 2014

 

Vyhledat v textu

17. 1. Drahoslav

Zítra: Vladislav

 

point.jpg

Czech POINT a GDPR


www.portal.gov.cz

Úřední hodiny

Po 8:00-11:30 13:00-17:00
Út 8:00-11:30 13:00-15:00
St 8:00-11:30 13:00-17:00
Čt 8:00-11:30 13:00-15:00

bližší info v sekci Obecní úřad/ Popis úřadu

Telefon. kontakty

415 210 253, 602 456 384 libich@stankovice.cz 
          starosta
415 721 703, 606 611 250
          místostarosta

415 721 166, 608 320 855 
           účetní, správa hřbitova,             vidimace, legalizace
415 721 040, 721 908 553 
           bytová správa,
           CzechPOINT, knihovna,
           evidence obyvatel
           vidimace, legalizace
415 210 254, 723 731 848
           turis.ubytovna
           správa sběrného dvora,
           poplatky ze psů

723 731 840
          pečovatelka
          Byty pro seniory
E-mail
          oustankovice@iol.cz 

Datová schránka
            ID: c78bk94

Návštěvnost stránek

258475
Obec Staňkovice