INFORMACE O ŠKOLE

Název školy:

Základní škola a Mateřská škola Staňkovice,
okres Louny
   
Adresa školy:

Postoloprtská 100
439 49, Staňkovice

   
IČ školy: 62247832
   
IZO školy: 600082768
REDIZO: 600082768
   
Právní forma: příspěvková organizace
   
Zřizovatel: Obec Staňkovice
   

Ředitelka školy:

Mgr. Jana Irrová
(do funkce jmenována s účinností ode dne 6. 2. 2007
na základě výsledků konkurs. řízení č. j. 7042)
 

Mgr.et Mgr. Gabriela Skipalová                                                 (od 11. 5. 2009 – zástupce statutárního orgánu) 

 

 

Součásti školy:

1. základní škola (kapacita 90 žáků)
2. školní družina (kapacita 30 žáků)
3. mateřská škola (kapacita 34 žáků)
4. školní jídelna

 

 

Menu

Rozvrh hodin v době plavání v době od 5.12.do 13.3.2015

Rozvrhy 2014-2015.doc

Školní jídelna 2013/2014

Dle provozního řádu ŠJ musí být žák řádně přihlášen nejpozději do 7.45 hodin stávajícího dne a též do 7.45 hodin stávajícího dne odhlášen. Odběr oběda do nádob pro nemocné žáky je možný pouze první den nemoci, další dny je nutné žáka odhlásit osobně u vedoucí kuchařky p.Šmerákové nebo telefonicky na číslo 415 721 014.

Kapacita MŠ byla pro školní rok 2014 / 2015 naplněna.

Staňkovice škola