Přehled tříd ve školním roce 2013/2014

I. třída

   
třídní učitelka Mgr.et Mgr. Gabriela Skipalová    
(2. patro, budova ZŠ čp. 100)

1. ročník

 

   
II. třída    
třídní učitelka Mgr.Jana Švůgrová    
(2. patro, budova ZŠ čp. 100)
2. a 3. ročník  

 

 

III. třída

   
třídní učitelka Mgr.Iveta Čataiová    
(2. patro, budova ZŠ čp. 100)
4. a 5. ročník    

 

Školní družina

   
vychovatelka Petra Vařejková    
(3. patro, budova ZŠ čp. 100)

 

   
vedoucí učitelka Jana Kužníková    
učitelka Eva Vyhnálková    
učitelka Pavlína Pončíková    
(1. patro, budova MŠ čp. 142)
     

Menu

Rozvrh hodin v době plavání v době od 5.12.do 13.3.2015

Rozvrhy 2014-2015.doc

Školní jídelna 2013/2014

Dle provozního řádu ŠJ musí být žák řádně přihlášen nejpozději do 7.45 hodin stávajícího dne a též do 7.45 hodin stávajícího dne odhlášen. Odběr oběda do nádob pro nemocné žáky je možný pouze první den nemoci, další dny je nutné žáka odhlásit osobně u vedoucí kuchařky p.Šmerákové nebo telefonicky na číslo 415 721 014.

Kapacita MŠ byla pro školní rok 2014 / 2015 naplněna.

Staňkovice škola