Akce PČR Louny

9. listopadu navštívil naši školu poručík Bc.Tomáš  Krupička z lounské policie.

Řešil se žáky témata: Mezilidské vztahy, šikana a cizí člověk.

Děti se mohly policisty zeptat na otázky, které souvisely s danými tématy.

 

Podívejte se na fotečky

Menu

Rozvrh hodin v době plavání v době od 5.12.do 13.3.2015

Rozvrhy 2014-2015.doc

Školní jídelna 2013/2014

Dle provozního řádu ŠJ musí být žák řádně přihlášen nejpozději do 7.45 hodin stávajícího dne a též do 7.45 hodin stávajícího dne odhlášen. Odběr oběda do nádob pro nemocné žáky je možný pouze první den nemoci, další dny je nutné žáka odhlásit osobně u vedoucí kuchařky p.Šmerákové nebo telefonicky na číslo 415 721 014.

Kapacita MŠ byla pro školní rok 2014 / 2015 naplněna.

Staňkovice škola