Dopravní akce

V rámci prevence  a BESIP se žáci naší školy pod vedením Policie ČR Dopravního inspektorátu Louny Územního odboru, zúčastnili dopravní akce za bezpečnou jízdu.

Vzorné řidiče naši žáci odměnili svými výrobky. Chceme poděkovat Dopravnímu inspektorátu a plk. ing. Tomáši Krupičkovi za výbornou organizaci a skvělý přístup k našim žákům i dětem z naší MŠ, které se na nás přišly podívat.

Zde se můžete podívat na fotografie

 

 

Menu

Rozvrh hodin v době plavání v době od 5.12.do 13.3.2015

Rozvrhy 2014-2015.doc

Školní jídelna 2013/2014

Dle provozního řádu ŠJ musí být žák řádně přihlášen nejpozději do 7.45 hodin stávajícího dne a též do 7.45 hodin stávajícího dne odhlášen. Odběr oběda do nádob pro nemocné žáky je možný pouze první den nemoci, další dny je nutné žáka odhlásit osobně u vedoucí kuchařky p.Šmerákové nebo telefonicky na číslo 415 721 014.

Kapacita MŠ byla pro školní rok 2014 / 2015 naplněna.

Staňkovice škola