Tříkrálová sbírka

     Žáci ze ZŠ Staňkovice aktivně pomáhali při Tříkrálové sbírce

      V dnech tříkrálových se u mnoha dveří v obci Staňkovice rozezněl zvonek a za dveřmi stáli  tři králové – Kašpar , Melichar a Baltazar. Známou písničkou „My tři králové jdeme k Vám“ popřáli šťastný a požehnaný nový rok a poté poprosili o příspěvek na pomoc potřebným lidem a to chudým, nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí. Pořadatelem této sbírky je Charita ČR. Ti, kteří přispěli, dostali jako dárek tříkrálový kalendář, cukřík a medailku Panny Marie, která chrání před zlem a na vchodové dveře napsali posvěcenou křídou K+M+B 2013.

Jménem všech potřebných děkujeme za jakýkoliv příspěvek.

Za nás všechny děkujeme našim třem "královnám" Janě Říhové, Pavle Pařízkové a Báře Červeňanské, které v zimním nečasu chodily po vsi a krásně zpívaly :-)

Menu

Rozvrh hodin v době plavání v době od 5.12.do 13.3.2015

Rozvrhy 2014-2015.doc

Školní jídelna 2013/2014

Dle provozního řádu ŠJ musí být žák řádně přihlášen nejpozději do 7.45 hodin stávajícího dne a též do 7.45 hodin stávajícího dne odhlášen. Odběr oběda do nádob pro nemocné žáky je možný pouze první den nemoci, další dny je nutné žáka odhlásit osobně u vedoucí kuchařky p.Šmerákové nebo telefonicky na číslo 415 721 014.

Kapacita MŠ byla pro školní rok 2014 / 2015 naplněna.

Staňkovice škola