Loučení s našimi páťáky ve šk.roce 2013/2014

Nadešel čas loučení a zúčtování s našimi žáčky, který proběhl ve škole předáním vysvědčení a pokračoval akcí OÚ Staňkovice na místním fotbalovém hřišti. Pestrý program byl zakončen předáváním věcných dárků, které děti viditelně potěšily.

Chtěla bych tímto za děti i za kolektiv ZŠ poděkovat místostarostce Heleně Bártové, knihovnici Sylvě Jahelkové a sociální pracovnici Jitce Grossmannové, které se zasloužily o hladký průběh této povedené akce.

 

...tady je pár fotek pro připomenutí této události

 

 Všem dětem přejeme krásné prázdniny a hodně úspěchů na druhém stupni ZŠ. :-)

 

 

                                 Adam a Eva

Menu

Rozvrh hodin v době plavání v době od 5.12.do 13.3.2015

Rozvrhy 2014-2015.doc

Školní jídelna 2013/2014

Dle provozního řádu ŠJ musí být žák řádně přihlášen nejpozději do 7.45 hodin stávajícího dne a též do 7.45 hodin stávajícího dne odhlášen. Odběr oběda do nádob pro nemocné žáky je možný pouze první den nemoci, další dny je nutné žáka odhlásit osobně u vedoucí kuchařky p.Šmerákové nebo telefonicky na číslo 415 721 014.

Kapacita MŠ byla pro školní rok 2014 / 2015 naplněna.

Staňkovice škola