PO,ST: 14:00-17:00
ÚT,ČT: 9:00-11:00

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Informace > Aktuality > Projekt Memoria Kaolínka Tvršice

Projekt Memoria Kaolínka TvršiceDatum konání:
28.4.2021

Lokalita Kaolínka Tvršice-viz situační plánek a foto níže- má šanci být vybrána pro vybudování krajinářského komplexu ,jehož hlavním smyslem je memento válek a vzdělávání.Doprovodné  akce však  mohou zahrnovat rekonstrukce cest ,cyklotras, vybudování kulturního stánku, dětských hřišť, občerstvení atd .-viz popis níže. Lokalita ,kde je dnes opuštěný důl, zbořeníště kravína ,černé skládky a úhor by tak mohla doznat bez nákladů pro obec značných změn jak pozitivních,tak negativních.

Proto  jsou na zřízení komplexu rozporuplné názory i když by vše bylo hrazeno mimo rozpočet obce                                                                                 Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí o komplexu do zjištění názoru širšího okruhu obyvatel.                                                                                             Potřebujeme tedy nějakým způsobem zjistit názor lidí na zřízení krajinářského komplexu.

 Váš názor uvítáme v otevřené diskusi k této informaci.

Pokud chcete vyjádřit názor anonymní, použijte dotazník na odkazu 

https://www.survio.com/survey/d/R8X7D8E1N3T1V0A1U

Dotazník bude spuštěn 23.3.2021

Anketa je určena pro obyvatele obce bez ohledu na přihlášení k pobytu.                                                                                                                        Bude ukončena a vyhodnocena 24.4.2021  a výsledky zveřejněny.

   

 Situační plánek lokality Kaolínka

Memoria_lokalita Tvršice pro projekt zahradně – krajinářského komplexu .jpg 

 Celkový pohled na lokalitu březen 2021

Memoria_lokalita Tvršice- Kaolínka.jpg

Memoria!_ (1).jpg

Memoria!_ záměr.jpgMemoria!_ 3přínos.jpgMemoria!_ pudorys prvků.jpgMemoria!_ 4pudorys.jpg


Komentáře

Přidat komentář
 • 19. 3. 2021 11:41
  Vladimír Libich
  Memoria

  S využitím lokality Kaolínka Tvršice pro projekt Memoria rozhodně souhlasím.
  Lokalita ,kde je dnes opuštěný důl, zbořeníště kravína ,černé skládky ,neudržované porosty smíšeného lesa a neobdělávaná pole s náletovými dřevinami, by tak mohla doznat bez nákladů pro obec smysluplných změn. Doprovodné akce mohou zahrnovat rekonstrukce cest ,cyklotras, vybudování kulturního stánku,naučných stezek, dětských hřišť, občerstvení ,posezení atd . Lokalita přímo navazuje na system obecních polních a lesních cest, které obec v posledních letech obnovila a udržuje. Potvrdil se předpoklad ,že cesty mohou být využívány k místní rekreaci občanů. Občané hojně využívají možnost procházek mimo silniční provoz v klidu přírody. Už několik mohou opět používat historické cesty našich předků ze Stańkovic do Tvršic přes Kyselku nebo přes Krupici a dále až do Selibic. Letos v lednu obec zprovoznila ještě třetí variantu -cestu ze Staňkovického zámečku do Tvršic, která prochází právě lokalitou Kaolínka a navazuje na první dva okruhy. Umístěním projektu Memoria do lokality Kaolínka by vznikl hodnotný turistický cíl pro dospěle i děti. Tento cíl by také významně přispěl k napojení našich cest na euro-žatecký projekt cyklotras "Chmelovými lokalitami". Pak by bylo dosaženo nejen obnovení cesty Tvršice -Žatec ,o které dlouhodobě usilujeme, ale také cesty do Postoloprt, Hůrek, Černic ,Lišan a potažmo na Stekník,Zálužice,Trnovany,Bezděkov.
  Lokalita Kaolínka Tvršice má šanci být vybrána mezinárodním projektem Memoria pro vybudování krajinářského komplexu a my bychom ji neměli tu šanci brát. • 22. 3. 2021 11:29
  Pavel Pařízek
  Memoria

  Pavel Pařízek
  Projekt Memoria
  Stavby projektu Memoria ve zkratce - 4 altány (každý pro cca 25 sedících), kongresový sál, několik učeben, restaurace, parkoviště
  Akce projektu Memoria - pořádání kulturních událostí, koncerty, výstavy, svatby, školení
  Alokace zdrojů na akci Memoria - odkup pozemků, nebo pronájem na minimálně 50 let
  Memoria - Mgr. Petr Jelínek - OSVČ - bez zaměstnanců
  Financování akce - dotační programy, sponzoři

  Já zde budu vystupovat za sebe a budu zde prezentovat svůj názor na věc. Lokalita kaolínky a okolí přímo volá po nějakém zásahu. Ovšem nejsem si jist, zda by to mělo být cestou přílivu osob do této lokality vybudováním několika objektů, což by projekt Memoria zapříčinil. Jsem celý život ochráncem přírody a vidím, že kaolínku využívají téměř všechna zvířata žijící v blízkém i vzdálenějším okolí a to z důvodu vodní plochy, která je zarostlá částečně rákosím a tím zajišťuje kryt zvířatům pro hnízdění a vyvádění mláďat. Na rovinách nad kaolínkou se voda kromě dešťové vůbec nevyskytuje.
  V současné době v projektu Memoria vidím negativa ve formě likvidace životního prostoru a přístupu k vodnímu zdroji pro zvířata, likvidace další lokality, kam místní obyvatelé mohou chodit na odpočinkové procházky do okolí kaolínky (většina akcí by zřejmě probíhala o víkendech), poškození komunikací v okolí během realizace - doba minimálně 3 roky (dle projektu), s tím související prašnost, hluk vozidel, strojů. Po dokončení realizace - velký pohyb cizích osob v okolí (ne všichni mají zájem o školení a odpočinek v upravené lokalitě), zvýšená hlučnost při akcích (hlavně o víkendech).
  Z těchto důvodů jsem momentálně proti této akci a jsem přesvědčen, že by se měli vyjádřit naši spoluobčané a to nejvíce ze Tvršic, protože těch by se to týkalo nejvíce.
  Jsem přesvědčen, že nyní by bohatě stačilo zajistit úklid okolí. V případě, že by firma Kaolín Hlubany již ve svém důlním prostoru neplánovala žádnou činnost, bylo by určitě dobré zajistit úpravu důlního prostoru a vodní plochy, která se v něm nachází. Také by pak mohlo po dohodě s majiteli pozemků dojít ke zpřístupnění cest v okolí tak, jak nyní pan starosta činí, za což mu patří poděkování. Je úžasné mít možnost projít se po cestách, které byly již dávno zapomenuté, zarostlé.


 • 22. 3. 2021 16:31
  Jakub Unger
  Memoria

  Souhlasím s panem Pařízkem. S tou lokalitou by chtělo něco udělat, ale nejsem si jist, že by jí prospělo to. Aby se tam denně sjížděli davy lidí. Nemluvě o tom, že v prostoru bývalé kaolínky vznikl rybníček s bohatou faunou a flórou, který by tímto zanikl.


 • 22. 3. 2021 19:08
  Josef Vitásek
  MOMERIA (Kaolínka - Tvršice)

  Koncepce MEMORIA (Kaolínka – Tvršice):
  Na první pohled se jedná o krásný projekt, ovšem je potřeba celý prostudovat a hodnotit jej „střízlivě“. Nejenom, že by v nastíněném okolí byla realizací zásadně dotčena již zakořeněná flóra a fauna, jak již bylo výše zmíněno, ale byla by zde veliká fluktuace osob a vozidel. A to nejen během výstavby plánovaného projektu (v době trvání cca. tří let), ale i po jeho zhotovení. Občané si kladou otázku, pro koho by tento projekt byl primárně určen, pro občany v katastrálním území Staňkovic, nebo spíše pro rekreanty z celé ČR?
  Přímo dotčení občané (Tvršic) se již po seznámení celé koncepce MEMORIA (jak v listinné, či v elektronické podobě) seznámili a valná většina z nich, se záměrem této výstavby není vůbec nadšena. Co je pro občany Tvršic a nejen pro ně například znepokojující? Již zmíněný velký pohyb osob a vozidel. Dále dle uvedených informací v koncepci, co by mělo být realizováno: Kongresové sály, učebny, konání koncertů a svateb, budování parkoviště a restaurace. Tedy projekt o rozloze
  150 000m², který má požadavek odprodej, či pronájmem pozemků, na nichž bude zbudovaný minimálně 50 let. Tento komplex v řádech milionů, možná miliard se má nacházet kousek od obce Tvršice, ale nejen to, má se nacházet uprostřed našich tří obcí, tedy Staňkovic, Tvršic a Selibic. Myslím si, že nejen samotnou výstavbou, realizací, ale i samotným provozem budou tyto naše obce zasaženi a je otázka jestli v dobrém slova smyslu (např. případný provoz a hluk z výstavby, z pořádaných koncertů, či svateb uslyší většina občanů našich všech obcí, zvěř se stáhne mimo naše katastrální území, atd.) Reaguji tímto způsobem na jmenovaný projekt, dle zpětné vazby našich spoluobčanů. Většina z občanů žije na vesnici, právě díky klidové zóně, flóře, fauně a nechtějí přijít o část přírody, či být případně ovlivněni rušivými elementy. Položme si otázku: „chtěl bych mít tento komplex za svým domem, nebo v blízkosti svého domu“? Já tedy ne, tudíž vzhledem k výše uvedenému nesouhlasím. Zastupitelstvo obce tento návrh odložilo, tedy máte možnost se k plánovanému projektu vyjádřit.


 • 24. 3. 2021 15:02
  Josef Vitásek
  Re: MOMERIA (Kaolínka - Tvršice)

  Komplex MEMORIA (Kaolínka – Tvršice)
  Upět reaguji na dotazy občanů: Kdo a jak hlasoval na veřejném konání ZO Staňkovice pro, či proti tomuto komplexu? Toto hlasování pro, nebo proti komplexu nebylo vůbec uskutečněno. Zastupitelé po konstruktivní debatě tedy hlasovali, pouze o odložení tohoto bodu a to do vyjádření občanů k problematice. Výsledek hlasování byl, že všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro ODLOŽENÍ tohoto bodu (Komplex MEMORIA), do projednání problematiky s občany našich obcí (Staňkovic, Tvršic a Selibic).


 • 23. 3. 2021 8:28
  Petr Parizek
  Memoria

  Na první i druhý pohled se jedná o snahu těžko identifikovatelné firmy, skupiny levně získat majetek a na něm pod záštitou projektu, který všichni nutně potřebujeme a který zní neodolatelně, rozvíjet své podnikatelské aktivity. Pepa s Pavlem popsali co vše by nás čekalo docela srozumitelně. Dle mého názoru bych věnoval energii projektům, které mají smysl a přinesou alespoň něco pro místní obyvatelstvo. Vzhledem i k současné situaci je dle mého názoru toto naprostá utopie, finance nejsou a nebudou. Také bych rád požádal jako člověk, který cesty obnovené obcí používá o jejich údržbu a odstranění nedostatků na které jsem již mnokráte upozorňoval, odstranění špalíků o které si člověk zvrtne nohu a zamezení pohybu vozidel, po kterých je veškerá snaha o cestu pro lidi zbytečná.


 • 23. 3. 2021 15:03
  Marie Parth Rychtaříková, Alena Rychtaříková
  MOMERIA (Kaolínka - Tvršice)

  Jako obyvatelky obce nejvíce dotčené tzn Tvršice, s tímto projektem nesouhlasíme a už jsme podaly podnět na Český svaz ochránců životního prostředí, žijete zde nejen plno druhů dnes už celkem vzácných živočichů, které využívají právě to neobdělané pole, o jezírku v kaolínce nemluvě, ale i rostou tu vzácné dřeviny jako Rakytník a Vrba Jíva. Souhlasím s odstraněním černé skládky, na kterou jsme několikrát upozorňovaly nejen současného i předchozího starostu. Nechápeme, proč u obce kde žije sotva 70 trvalých obyvatel, by se měl postavit takový monstrózní projekt. Jestli má obec zbytečné finance, zasloužili by opravit ty díry pospojované asfaltem, kterým říká starosta silnice. Stačila objížďka přes naši obec, když byl zavřený Trnovanský most a těch mrtvých zvířat kolem silnice bylo každý den několik a neumím si představit, kolik by jich bylo za tu dobu než se tento mega projekt postaví. Jsme na vesnici rádi právě pro ten klid, rušený maximálně večerním zpěvem žab z blízkého jezírka kaolinky.


 • 23. 3. 2021 20:37
  Hana Herčíková
  memoria

  Milý pane starosto Libichu. Tato situace mi velice nepříjemně připomněla záležitost se spalovnou pneumatik ve Tvršicích. Opět jste někomu pěkně skočil na špek. Zjistil jste si vůbec něco o zástupcích společnosti, která by tento projekt chtěla realizovat?? Možná byste nás potom s touhle anketou vůbec neobtěžoval. Hrozně mne nadzvedlo ze židle tvrzení o tom, že zarostlé pole náletovými dřevinami, je vlastně úplně k ničemu a hodno přeměny. Byl jste tam někdy vůbec??? Toto neutěšeně zarostlé místo poskytuje útočiště spoustě živočišných druhů. Výstavba D7 a průmyslové zóny Triangl ukradla zvěři i ptákům spoustu prostoru. Naštěstí jsem vlastníkem tohoto prostoru a proto mi věřte, že se na tomto stavu nic měnit nebude. Říká se tomu biokoridor. Já vím, že vás nikdy nějací ptáci, nebo živočichové nezajímali, ale já to mám trochu jinak. Naštěstí. Pokud máte zbytečný čas řešit takovéto nesmysly, mohl byste objet vaším traktorem tu stezku mezi zámečkem a Selibicemi a posbírat všechen ten odpad, co se tam povaluje. Nechápu, k čemu je v lese rotoped?? Ale abych se vrátila k vašemu nadšení pro projekt Memoria. Vůbec nevěřím tomu, že by to někdy dokončili, naopak. Je to všechno jen velká černá díra na evropské peníze. A i kdyby! Ničit přirozený biotop a nahrazovat ho umělým je přeci nesmysl. Pokaždé, když jsem se s vámi bavila o té černé skládce na místě bývalého kravína, vždy jste mi odvětil, že s tím nemůžete nic dělat, že to má soukromého majitele. A najednou tento pozemek nabízíte ke komerčnímu využití. Mohla bych o negativech psát ještě dlouho, ale nemá to smysl. Je to prostě nesmysl a zachovejme se prosím jako ve Zbůchu a pošleme je pryč.


 • 24. 3. 2021 12:16
  Pavel Pařízek
  Re: memoria

  Hanko v pondělí dne 22. 3. 2021 jsem volal na OÚ Zbůch, kde jsem hovořil s paní místostarostkou Janou Zajptovou a ptal jsem se na projekt Memoria, který byl vyhotoven na jejich haldu Starý důl. Paní místostarostka mi řekla, že věc je stará cca 2 měsíce, kdy je firma Memoria oslovila s projektem, který nám byl nyní předložen. Nakonec celá realizace ztroskotala na tom, že pozemky nepatří obci Zbůch a firma Memoria označila lokalitu jako nevhodnou pro akci.


 • 23. 3. 2021 21:25
  Tomáš Herčík
  memoria

  Vyzývám Vás pane starosto a celé zastupitelstvo ZASTAVTE VČAS TENTO NAPROSTO HLOUPÝ PROJEKT než bude pozdě. Jen to vzbudí mezi lidmi zbytečné emoce. A zároveň Vás žádám, aby jste se skoro na konci Vašeho funkčního období nepouštěl do projektu, který nemusíte dokončit a tento projekt může po Vás zůstat jako smutný pomník.


 • 23. 3. 2021 21:27
  Miluše Skramuvská
  miluskaskramuvska@gmail.com

  Připojuji se k zamítavému názoru na tento megalomanský projet. Rozhodně si nemyslím, že by to nám místním mělo něco přinést. O tom jaké negativní důsledky by to na krajinu mělo tu bylo již ve všech výše uvedených příspěvcích řečeno a souhlasím s nimi.


 • 23. 3. 2021 21:28
  Jiřina Kuncová
  Projekt Memoria

  Dobrý den, pane starosto,
  Jako obyvatelka Tvršic se k tomu musím také vyjádřit. Nápad je to hezký , ale... nevidím důvod nahrazovat přírodní umělým. Lepší by bylo to ponechat a jen to vyklidit a upravit cesty. Je to tam hezké na procházku a odpočinek a není nutné zvířatům brát jejich klid. Kdyby jste raději investoval do zlepšení silnic ve Tvršicich a lepšího vybavení hřiště , toto co tam je nevydrželo bohužel ani rok!
  Děkujeme za zájem ale nemyslím si , zřejmě zrovna tato varianta je vhodná, jsou i jiné ( lepší ) varianty.


 • 24. 3. 2021 5:43
  Martina Benešová
  Memoria

  Jako první nadšeni opadlo s lehkým nahlednutim do projektu. Takovou rádoby ,, obludu ‘’ si myslím opravdu nepotřebujeme ... radši opravte silnici a uklidte si po sobe tu rádoby prorezavku, kterou jste se pokusili vytvorit u zastavky ... na tu prorezavku si radši najmenete někoho, kdo tomu rozumí! A ne to co jste vytvořili, v tom vidím smysl našeho žití v obci, než takový obrovský komplex, který se hodi do jiných míst. Dekujeme


 • 29. 3. 2021 18:05
  Hana Grossmannová
  Memoria

  Plně souhlasím s Pavlem Pařízkem a Hankou Herčíkovou a jsem proti tomuto projektu. Myslím si, že by obec měla vybudovat něco smysluplnějšího, když už tady máme zábavnou stezku, proč nevybudovat naučnou stezku, na kterou lze čerpat i dotace. V této lokalitě mi přijde uhozené budovat tohle monstrum. Proč by se měla ničit příroda, která je zázemím živočišných druhů, stačí co stojí nad vesnicí "krásné panoráma průmyslové zóny." V neposlední řadě mě zaráží, proč se tady obec angažuje do projektu, když není vlastníkem všech pozemků.......


 • 10. 5. 2021 10:23
  Vladimír Libich - Moderátor
  Vyjádření ke komentářům

  Děkuji občanům za vyjádření k lokalitě Kaolínka a reaguji na ně.
  Předně proč to celé vzniklo:
  Obec obdržela dne 26.1.2021 žádost manažera projektu Memoria Mgr.Jelínka a architektů Šonských o posouzení možné spolupráce při vyhledání ideální lokality pro projekt zahradně – krajinářského komplexu Memoria! Bylo přinejmenším slušností na žádost reagovat. Nikomu jsem na špek neskočil, nic nepodepsal ani neslíbil. Jen jsem označil žadateli jako vhodnou lokalitu Tvršice Kaolínka a současně předložil k projednání do nejbližšího zastupitelstva. Pro malou účast a pochyby odložilo zastupitelstvo rozhodnutí o souhlasu do projednání s občany. Vzhledem k pandemické situaci nemohlo být projednání uspořádáno .Byla uspořádána jen diskuse a hlasování přes internet. Nešlo o rozhodování co bude na soukromých pozemcích, ale zda by tam s tím obec souhlasila .Ke změnám se musí zastupitelstvo vyjádřit bez ohledu na to zda obec pozemky vlastní či nikoliv. Je to dáno zákonem . Souhlas obce znamená pouze ,že by to tam mohlo být. Zda to tam skutečně bude, rozhodne vlastník. Ale opačně to nejde, pokud není souhlas obce, nemůže tam vlastník nic budovat. V lokalitě se často pohybuji a dobře ji znám. Navrhl jsem ji, protože téměř stoprocentně splňuje požadavky projektu-zahloubení pro památník ,přístupy ,voda, zeleň, převažující vlastnictví veřejné(58%), stará ekologická zátěž (30%)-nezajištěný důl Kaolínky , zbořeniště kravína s černou skládkou p.Ryzákové. Uvítal jsem projekt stejně jako starosta Zbuchu, který v tom viděl příležitost zbavit se zdarma důlních hald. Není pravda,že to ve Zbuchu odmítli,ale nesplňovali základní požadavek-alespoň část ve veřejném vlastnictví .Lokalitu Haldy Zbuch vyloučil i architekt projektu Šonský-velké náklady na stabilizaci hald. Není pravda ,že by obec v případě realizace projekt hradila a že může místo toho udělat něco jiného. Projekt by byl hrazen mimo režii obce z účelových dotací , které nelze použít na něco jiného. Lokalita Kaolínka je dlouhodobě nevyužívaná, zanedbaná , napadená kůrovcem, nebezpečná. Loni zde došlo k vážným úrazům. Podle uzemního plánu platného od roku 2011 zde má být těžební plocha a továrny. Proti tomu nevznesl nikdy nikdo námitky,ačkoli tento plán rozhodně zničí více než krajinářský komplex. Komplex by byl pádnou variantou k současnému územnímu plánu a důvodem k jeho změně. Zřízení komplexu by mohlo mít pro obec další přínos mimo obecní rozpočet. V rámci projektu by mohlo dojít k rekonstrukcím cest nejen obecních ,ale i v navazujících katastrech a tím k propojení na Žatec,Postoloprty. Projekt by mohl zahrnovat také rekonstruci vodotečí,rybníčku Hartmanka, silnice ve Tvršicích, či výstavbu kulturního stánku, který v obci tolik chybí.
  Tolik k tomu proč jsem lokalitu navrhl.
  Mohla být vypracována alespoň studie k připomínkování.
  Nesouhlasné stanovisko obce z 28.4.21 ale zastavilo veškerou další spolupráci.