PO,ST: 14:00-17:00
ÚT,ČT: 9:00-11:00

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Zajímavosti > Bílá skála

Bílá skála

170728StankBíláskala (3a).jpg

Výměra CHÚ: 6,86 haBílá skála k. ú.: Staňkovice, Žatec  vyhlášení ochrany: v roce 1992

Jižně exponované svahy s nadmořskou výškou 210 až 250 m pod terasovou plošinou asi 500 m severozápadním směrem od obce Staňkovice. Území se nachází poblíž bývalé střelnice a je známé také pod názvem “Bílá skála”.Toto chráněné území na lesní půdě slouží k ochraně teplomilných společenstev s výskytem vzácných druhů teplomilného hmyzu. Lokalita byla zalesněna nesourodou skladbou dřevin, převážně keři. V centrální části území jsou rokle a strže, jejichž stěny jsou z části bez vegetace. Geologicky je území budováno z jílu a místy jsou vrstvy miocenních písků.

Druhy hmyzu, které se zde vyskytují, žijí pouze na několika málo místech Čech a jižní Moravy. Bylo zde nalezeno několik vzácných druhů brouků – převážně nosatců, mandelinek, střevlíků a vrubounů. Ve většině případů se však jedná o velmi malé d180419 Stan z Bílésk (12).JPGruhy, které je možné nalézt pouze speciálním způsobem.

Obdobný charakter jako přírodní památka “Staňkovice” mají i další dvě přírodní památky v okolí Žatce – PP “Stroupeč” a PP “Žatec”.

Chráněné území je pro veřejnost přístupné polní cestou, která vede ze Staňkovic z ulice Myslivecká podél chmelnice Králova louka  .                Dále pak pokračuje cesta k potoku Hutná  se splavem. Odbočkou před potokem vpravo se dostanete na vrchol Bílé skály odkud je krásná vyhlídka na Staňkovice  a Žatec.                                                                                                                                                                                                           Odbočkou za potokem vpravo se dostanete   ke splavu na potoce Hutná a dále pak ke koupališti  a restauraci Žiželice.  Cesta  je udržována obcemi Staňkovice a Žiželice.   Odbočkou za potokem vlevo se dostanete do chmelové lokality „Koule“ a dále pak do města Žatec. Cesta  není udržována .

V chráněném území není dovoleno ničit rostliny a živočichy ani jiným způsobem poškozovat lokalitu. Vlastníci a uživatelé pozemků, na kterých byla vyhlášena také přírodní památka, jsou povinni strpět omezení stanovená podmínkami ochrany.

Bílá skála180419StankBílásk (1).jpg

Rokle 180405 Bílá skála.jpg

 

 

 

 

Aktualizace této sekce: starosta
14.4.2020