PO,ST: 14:00-17:00
ÚT,ČT: 9:00-11:00

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > CZECHPOINT

Czech Point 

Kontaktní místo Czech POINTU:

Obecní úřad Staňkovice
Postoloprtská 8
439 49 Staňkovice
Tel.: 415 721 040, 721 908 553

(kancelář v přízemí Oú)

Jaké doklady doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Relevantní kritéria jsou:

 • IČO
 • Název firmy
 • číslo LV
 • číslo parcely
 • číslo budovy
 • číslo jednotky

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Vzor plné moci pro výpis z Rejstříku trestů

Výpisy z veřejných evidencí

 • z katastru nemovitostí (cena 100,- Kč za první stranu, za každou další 50,- Kč)
 • z obchodního rejstříku (cena 100,- Kč za první stranu, za každou další 50,- Kč)
 • z živnostenského rejstříku (cena 100,- Kč za první stranu, za každou další 50,- Kč)
 • z insolvenčního rejstříku (cena 100,- Kč za první stranu, za každou další 50,- Kč)

Výpisy z neveřejných evidencí:

 • z rejstříku trestů (cena za žádost 100,- Kč)
 • z bodového hodnocení osob (registr řidičů) (cena 100,-Kč za první stranu, za každou další 50,- Kč)

Ostatní výpisy:

informační systém datových schránek
(zřízení, zneplatnění přístupových údajů a vydání nových)

 • z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH (cena 100,- Kč za první stranu, za každou další 50,- Kč)
 • ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (cena 100,- Kč za první stranu, za každou další 50,- Kč)
 • podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání (ohlášení živnosti nebo změny týkající se ohlášení živnosti), 50,-Kč za podání žádosti + správní poplatek dle položky 24 písmena a - h) zákona o správních poplatcích, podrobnosti na http://www.komora.cz

Autorizovaná konverze:

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek. (cena za stránku 30,- Kč)

Aktualizace této sekce:
poslední změna: 5/2018