PO,ST: 14:00-17:00
ÚT,ČT: 9:00-11:00

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán > Demografie

Demografie 

1.Základní územně – edentifikační údaje

Obec je tvořena jedním katastrálním územím s výměrou 811 ha.

2.  Vývoj obyvatel

Počty obyvatel v průběhu statisticky sledovaném období od roku 1869 – 1990 má kolísavý charakter v hodnotě 300 obyvatel. Od roku 1869 do roku 1900 počet obyvatel stouply, v roce 1930 až do roku 1950 klesá s nejvyššího počtu obyvatel dosahuje obec v roce 1961 v počtu 935 obyvatel, od tohoto roku do roku 1990 počet obyvatel klesá na 545. Poslední údaj z aktuální kartotéky obyvatel z 20. 7. 1993 je 614 obyvatel, což je nárůst o 12,5%.

Vývoj počtu obyvatel obce: 1869 549 100,7

 • 1900 892 163,7
 • 1930 852 156,3
 • 1950 533 97,8
 • 1961 935 171,6
 • 1970 800 146,8
 • 1980 690 126,6
 • 1990 545 100,0

3. Hodnocení demografické struktury na základě výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 3. 3. 1991

K výše uvedenému datu bylo obyvatel celkově 546 obyvatel z toho 272 mužů a 274 žen. Ve srovnání s doby z přecházejícího sčítání lidu 1980, došlo k poklesu o 144 obyvatel. Pokles činí 26,4%.

4.Věková struktura

Věková struktura obyvatel Staňkovic je vcelku příznivá pro další vývoj. Populace vev ěku 0 – 14 let je 23,6% obyvatel k r. 1991. Obyvatel v poproduktivním věku je 29,7%. Obyvatel k produktivním věku je 46,7%. Průměrný věk populace je 34,1 roků.

5.Ekonomická struktura

K datu sčítání bylo v obci 280 obyvatel ekonomicky aktivních, z toho 146 mužů a 134 žen. Nejvyšší podíl ekonomicky aktivních obyvatel je zaměstnanců 102 a obyvatel pracujících ve službách 102. V dělnické profesi pracuje 75 obyvatel, členů zem. družstva je 91, zaměstnanců v průmyslu 56, ve stavebnictví 40. Za prací vyjíždějí celkem 169 obyvatel.

6.Domovní a bytový fond

K 3. 3. 1991 v obci bylo sečteno 132 domů, z nich trvale obydlených je 119. Průměrné stáří domů je 56,0 let. Rodinných domků je 86 neobydlených domů je 13.

V domovním fondu je celkem trvale obydlených bytů 189 z toho rodinných domcích 96.

Kategorizace bytů je dána jeho technickým vybavením

 • bytů s vodovodem je 182
 • s vlastní sprchou a koupelnou je 172
 • s vlastním splachovacím záchodem 168
 • s ústředním etážovým topením je 98

Velikost bytů je dána počtem obytných místností, nejvíce bytů vzhledem k převažujícímu typu bydlení v rodinných domcích jsou byty s 3 obytnými místnostmi – 96 bytů, větší počet obytných místností má 29 bytů. Průměrný počet osob na jeden byt je 2,89.

1.Předpoklad dalšího demografického vývoje

Současná politicko-ekonomická situace dává předpoklad k přirozenému vývoji i venkovského osídlení. Stávající tendence, předpokládáme, jsou ještě důsledkem preferování vybraných sídel ve venkovském osídlení i odlivem obyvatel do průmyslových měst, kde byl zajištěn větší komfort bydlení bez ekonomických omezení, existence dvojího bydlení, atd. Neočekáváme, že se tato negativa zastaví ihned, pokud nedojde k nové aktivitě v území vázané na letiště, ale očekáváme stabilizaci obyvatelstva ve vazbě na pracovní příležitosti a bydlení. Obec bude vytvářet i ekonomické podmínky k udržení a nárůstu ekonomicky aktivního obyvatelstva, o čem svědčí současný nárůst obyvatel.

Počty obyvatel je nutné stanovit v určitém rozmezí, s nutnou územní reservou ve vazbě na letiště. Měly by se pohybovat v rozmezí do 700 až 1000 osob.