Standardy

 

Ministerstvo kultury ČR novelizovalo v listopadu 2011 metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými obcemi. Všechna kriteria jsou definována jako optimální. Mají sice povahu doporučení, ale jejich dosažení garantuje dobré podmínky pro poskytování služeb uživatelům. Základní kritéria jsou diferencována podle počtu obyvatel obce.

 

Nás se týká kategorie 501 – 1000 obyvatel.

 

 • Provozní doba knihovny:

 

Doporučená hodnota

Celostátní průměr 2009

Knihovna Staňkovice 2011

5-15 hodin týdně

4

8

 

V úterý dopoledne, kdy je knihovna pro veřejnost uzavřena, jsou plánované návštěvy dětí ze základní školy a mateřské školy.  Provozní dobu má knihovna přizpůsobenou pracujícím návštěvníkům, v pondělí a ve středu je otevřeno do 18 hodin, pátek dopoledne je určen hlavně seniorům, aby měli při návštěvě klid od 10. – 13. hodiny.    

 

 • Výdaj na nákup knihovního fondu na 1 obyvatele obce

 

Doporučená hodnota

Celostátní průměr 2009

Knihovna Staňkovice 2011

30-45Kč/1obyvatele

26 Kč

17 Kč

 

 

 • Umístění knihovny v obci

 

Knihovna se nachází přímo v centru obce.  V prostorách obecního úřadu. Knihovna má k dispozici obecní sál (pro besedy a ostatní akce). Ideální umístění. Knihovna je navíc bezbariérová – další velké plus pro knihovnu. 

 

 • Plocha knihovny určená pro uživatele                

 

Doporučená hodnota

Celostátní průměr 2009

Knihovna Staňkovice 2011

54,5 m2

nesledován

45,5 m2

 

Doporučení činí 60 m2 na 1000 obyvatel, V roce 2011 žilo ve Staňkovicích  907 obyvatel, tudíž by naše knihovna měla mít k dispozici prostor 54,5 m2. Tzn. měla by mít o cca 10 m2 větší plochu. Vzhledem k tomu, že obecní úřad umožňuje knihovně využívat zasedací sál, který má přibližně velikost knihovny, tento standard plníme.

 

 • Studijní místa pro uživatele knihovny

 

Doporučená hodnota

Celostátní průměr 2009

Knihovna Staňkovice 2011

6 - 8

6

5

 

 

 • Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu

 

Doporučená hodnota

Celostátní průměr 2009

Knihovna Staňkovice 2011

2

1

2

 

 

 • Webová prezentace knihovny

 

            Naše knihovna má webovou prezentaci s vlastní doménou na internetu – www.stankovice.cz/knihovna. Jde o webové stránky v systému společnosti Antee, které užívá také zřizovatel. Tvorbu a údržbu provádí knihovnice.  Zahrnují základní informace o knihovně, on-line katalog s odkazem na Souborný katalog ČR, centrální službu „Ptejte se knihovny“ aj. Stránky jsou v provozu od roku 2008 a za tuto dobu je navštívilo 7 489 uživatelů.

 

 

 • Elektronický katalog knihovny (OPAC) na internetu

 

            Jde o databázi bibliografických záznamů knihovního fondu knihovny v elektronické formě. Knihovna nabízí on-line katalog na internetu prostřednictvím svých webových stránek. Návštěvník ho může využít k vyhledávání informací přímo v knihovně.

  

 • Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání

 

           Indikátor zní – dalšímu odbornému vzdělávání je ročně na 1 pracovníka věnováno minimálně 48 pracovních hodin. Knihovnice toto v  roce 2011 splnila. Účastnila se následujících vzdělávacích akcí:

 

 • Celostátní konference SKIP - Klubko Dobrovolnictví v knihovnách MěK Louny (dvoudenní - listopad)
 • Právní informace v knihovnách, školení v NK Praha  (dvoudenní - listopad)
 • Metodická porada s paní Královou v rámci rozvozu regionálních knih (6 x v roce)
 • Kontrola plnění projektu VISK 3 (červen)

 

             Vyhodnocení:

 

            Z deseti kritérií knihovna nesplňuje v současné době dva. Standard Studijní místa pro uživatele knihovny – v roce 2012 bude zřízeno další místo pro seniory – pohodlné křeslo a tři místa pro dětské čtenáře. Dlouhodobě knihovna nesplňuje jeden indikátor – výdaj na nákup knihovního fondu, v současné době má knihovna k dispozici z rozpočtu na nákup fondu 15 000,- Kč, dle Standardů by mělo být na nákup knih alespoň o 13 000,- Kč více. 

  

Magnesia Litera

hlasovací formulář

Čtení pomáhá projekt

Naše knihovna se k tomuto projektu připojila. Blíže v sekci Akce 2011

http://www.ctenipomaha.cz/

bannerBez.intpro sen.png

pro bližší info klik na logo

Celé Česko čte dětem

pro bližší info klikni na logo


http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/7/cele-cesko-cte-detem-sup-sup-/

Knihovna byla úspěšná v dotačním řízení

Naše knihovna byla úspěšná se svým projektem - Rozšíření knihovního systému Clavius a rozšíření přístupových míst k internetu, jedná se o částku 24 000,- Kč. Velice Ministerstvu kultury ČR DĚKUJEME. (dotační řízení VISK 3 za r. 2011)

bližší info zde

Příruční slovník jazyka českého

bližší info zde

Slovník spisovného jazyka českého

bližší info zde

Příruční slovník jazyka slovenského

bližší info zde

Čtenářský deník v MP3

na www stránkách ČR3 Vltava


http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/

http://www.mlp.cz/bozenanemcova/

http://www.mlp.cz/karelcapek/

http://www.mlp.cz/macha/

English - anglicky

http://translate.google.cz/translate?prev=hp&hl=cs&js=y&u=www.stankovice.cz%2Fknihovna&sl=cs&tl=en&history_state0=

Deutsch - německy

http://www.stankovice.cz/knihovna/index.php?nid=3913&lid=cs&oid=3109442

24. 10. Nina

Zítra: BeátaProvozní doba

Pon.16:00–17:30
Stř.  16:00–17:30
Čtv.  9:00–11:00
Pát.  9:00–11:00

Statisíce knih a periodik online

Dva velké projekty Národní knihovny ČR

čtěte zde tiskovou zprávu
http://www.nkp.cz/

Čtenářův sympatický rádce

www.ctesyrad.cz

Nový encyklopedický
slovník češtiny

zde

Návštěvnost stránek

021580