Současnost knihovny

Provozní doba: (od 10/2019)
Pondělí  16:00 – 17:30
Středa   16:00 – 17:30 
Čtvrtek  9:00 – 11:00
Pátek     9:00 – 11:00


Je možná domluva na individuálním přístupu do knihovny i mimo provozní dobu knihovny v době úředních hodin obecního úřadu. Knihovna je bezbarierová.
Roznášková služba knih pro ty, kteří nemohou ze zdravotních důvodů osobně do knihovny zajít, je možná po telefonické domluvě na tel. 415 721166

 

Obecní knihovna Staňkovice prošla za dobu svého trvání mnoha změnami. V  roce 2005 ( v době letních prázdnin)  se stěhovala do nových prostor nově zrekonstruovaného Obecního úřadu, Postoloprtská 8 ve Staňkovicích. V roce 2006 provozovatel Obec Staňkovice zažádala o dotaci na nákup počítačů a programového vybavení z dotačního titulu VISK, které vypsalo Ministerstvo kultury ČR. Dotace byla přidělena v částce 35 000,- Kč , ostatní náklady doplatil zřizovatel z vlastních zdrojů. Knihovna má rozsáhlý stálý knihovní fond, který je doplňován nejen z rozpočtu Obce Staňkovice, ale od roku 2002 také Městskou knihovnou Žatec , pověřenou výkonem regionálních funkcí knihami v rámci výměnných souborů knih určených pro obecní knihovny regionu.
Výkon regionálních funkcí pro MeK Žatec v základních knihovnách regionu zahrnuje zejména :
- tvorbu výměnných knihovních souborů, jejich cirkulaci a distribuci kvalitní, aktuální a odborně zpracované knihovní fondy v základních knihovnách menších měst a obcí a jejich efektivní využití; akvizice, katalogizace a technická úprava výměnných souborů; tvorba a evidence pohybu výměnného fondu.
- revize a aktualizace knihovních fondů, fyzická revize knihovních fondů, prověrky, aktualizace a evidence knihovních fondů ( v letošním roce začne rozsáhlá inventarizace, revize knih a zaevidování celého knižního fondu knihovním systémem CLAVIUS, který Obec Staňkovice zároveň s počítačovou technikou do knihovny v loňském roce pořídila )
- statistiku a průzkum knihovnických činností zpracování statistik o činnosti knihoven za jednotlivé knihovny a sumář za region
- poradenskou a konzultační činnost knihovnická administrativa, evidence, zpracování příslušných dokumentů, sledování legislativních změn, informace o nových projektech pro knihovny
- vzdělávání knihovníků formou individuálního proškolování s prací na PC, knihovním systémem CLAVIUS práce s internetem, multimédii a další ( školení probíhají v rámci programu VISK v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, která p. Jahelková postupně absolvovala od roku 2003, v roce 2006 si  prohloubila znalosti při modulech MS Powerpoint a Správě databází).
V roce 2007 p. Jahelková úspěšně ukončila vzdělávání v oboru Odborný knihovník ve specializaci Knihovnické a informační služby knihoven ( v rozsahu 160 vyučovacích hodin) v Národní knihovně ČR v Praze – Klementinu.
V prosinci 2007 byla naše knihovna nominována do soutěže Knihovna regionu. V průběhu ledna navštívila knihovnu hodnotitelská komise této soutěže. (Vyhlašovatelem soutěže byla Městská knihovna Žatec a Svaz knihovníků a informačních pracovníků)

NAŠE KNIHOVNA VYHRÁLA !!!!    ( v konkurenci 11 nominovaných knihoven z regionu Žatecko, Lounsko, Mostecko, Chomutovsko - v tomto regionu je víc jak 100 knihoven celkem)

Toto vítězství nominovalo naši knihovnu za Ústecký kraj do celostátního kola soutěže Knihovna roku 2008. Vyhlášení proběhlo v říjnu 2008 v Zrcadlové kapli Klementina v Praze. Spolu se starostou jsme převzali Čestné uznání  za příkladnou péči o dětské čtenáře a služby pro ostatní kategorie návštěvníků.

V roce 2011 knihovna získala v dotačním řízení VISK 3, vyhlašovaném Ministerstvem kultury ČR, dotaci na Rozšíření knihovního systému Clavius a rozšíření přístupových míst k internetu. Od léta toho roku mají čtenáři k dispozici druhý počítač s přístupem na internet a evidence periodik je vedena také elektronicky.

                                                   

Magnesia Litera

hlasovací formulář

Čtení pomáhá projekt

Naše knihovna se k tomuto projektu připojila. Blíže v sekci Akce 2011

http://www.ctenipomaha.cz/

bannerBez.intpro sen.png

pro bližší info klik na logo

Celé Česko čte dětem

pro bližší info klikni na logo


http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/7/cele-cesko-cte-detem-sup-sup-/

Knihovna byla úspěšná v dotačním řízení

Naše knihovna byla úspěšná se svým projektem - Rozšíření knihovního systému Clavius a rozšíření přístupových míst k internetu, jedná se o částku 24 000,- Kč. Velice Ministerstvu kultury ČR DĚKUJEME. (dotační řízení VISK 3 za r. 2011)

bližší info zde

Příruční slovník jazyka českého

bližší info zde

Slovník spisovného jazyka českého

bližší info zde

Příruční slovník jazyka slovenského

bližší info zde

Čtenářský deník v MP3

na www stránkách ČR3 Vltava


http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/

http://www.mlp.cz/bozenanemcova/

http://www.mlp.cz/karelcapek/

http://www.mlp.cz/macha/

English - anglicky

http://translate.google.cz/translate?prev=hp&hl=cs&js=y&u=www.stankovice.cz%2Fknihovna&sl=cs&tl=en&history_state0=

Deutsch - německy

http://www.stankovice.cz/knihovna/index.php?nid=3913&lid=cs&oid=3109442

28. 10. Samostatný stát

Zítra: SilvieProvozní doba

Pon.16:00–17:30
Stř.  16:00–17:30
Čtv.  9:00–11:00
Pát.  9:00–11:00

Statisíce knih a periodik online

Dva velké projekty Národní knihovny ČR

čtěte zde tiskovou zprávu
http://www.nkp.cz/

Čtenářův sympatický rádce

www.ctesyrad.cz

Nový encyklopedický
slovník češtiny

zde

Návštěvnost stránek

021592