Historie knihovny

První zmínka o tom, že ve Staňkovicích existovala knihovna je z roku 1612, kdy zemřel tehdejší staňkovický farář Martin Nepomucký, který svou knihovnu odkázal škole v Žatci. V roce 1923 je ve staňkovické historii zmiňována existence české knihovní rady a české místní osvětové komise pro péči o mládež.

V období od roku 1978 do roku 1988 působila knihovna ve svém okolí jako tzv. středisková knihovna, kterou vedl profesionální knihovník p. Jarmila Šímová, p. Manová.

Po transformaci střediskového systému knihoven začala knihovna v letech 1988 až 1989 pracovat jako knihovna obecní. Od června roku 1989 do června 1994 byla knihovna součástí Městské knihovny Žatec jako jedna z jejích poboček a v polovině roku 1994 se z knihovny stala opět původní obecní knihovna, kterou vedl dobrovolný knihovník, jako první slečna Miroslava Černá, pak postupně do roku 1999 p. Jana Kratochvílová, paní Helena Bártová, paní Alena Mrázková, paní Olga Bartoňová. Od roku 1999 je knihovnicí paní Sylvie Jahelková.                               dnes proluka Zelená - dům v 90. letech 20. st. vyhořel

V 60. letech 20. stol. měla knihovna sídlo v domě čp. 6.

Knihovna také sídlila dlouhou dobu v prostorách prvního patra bývalého Občanského výboru, dnes již soukromé budovy čp.69, dům čp.69 - dnes hostinec Pod kostelem

poté v prostorách Obecního úřadu ve Staňkovicích čp.8 dům čp.42 (vlevo) a čp.8 (vpravo) dnes obecní úřad, poté na určitý čas v čp. 42 a v čp.81, několik let v prvním patře budovy fary. V roce 2001 se přestěhovala do prostor staňkovická farasuterénu Základní a mateřské školy ve Staňkovicích. školka čp. 142Tímto umístěním, knihovna získala i nové čtenáře z řad dětí, ve spolupráci se školní družinou a učitelkami se naučili žáci místní školy navštěvovat knihovnu pravidelně.

V červenci až srpnu 2005 se knihovna přestěhovala do původního rekonstruovaného sídla  naproti zasedacímu sálu Obecního úřadu ve Staňkovicích, Postoloprtská 8 (viz. foto na úvodní stránce). Knihovna má bezbarierový přístup.

Staňkovická knihovna má svůj stálý vlastní knižní fond, který čítá téměř 3 000 svazků knih. Od roku 2002 je také pravidelně zásobena soubory knih v rámci výměnných souborů určených pro zajištění regionální funkce pro obecní knihovny regionu dle přání a požadavků čtenářů.

V roce 2006 dostala knihovna dotaci z programu VISK (od Ministerstva kultury) na vybavení technickým a programovým vybavením výpůjčního pultu, zřizovatel (Obec Staňkovice) poskytl knihovně také počítač s programovým vybavením pro uživatele.

 

Další informace najdete v sekci Současnost knihovny

 

                                                                             Sylvie Jahelková

                                                                                   knihovnice

 

 

Archiv článků 
(vycházejících ve Staňkovickém informačním zpravodaji)

 

únor 2007

 

listopad 2006

 

říjen 2006

 

září 2006

 

červen 2006

 

duben 2006

 

únor 2006

 

prosinec 2005

 

listopad 2005

 

 

 

Magnesia Litera

hlasovací formulář

Čtení pomáhá projekt

Naše knihovna se k tomuto projektu připojila. Blíže v sekci Akce 2011

http://www.ctenipomaha.cz/

bannerBez.intpro sen.png

pro bližší info klik na logo

Celé Česko čte dětem

pro bližší info klikni na logo


http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/7/cele-cesko-cte-detem-sup-sup-/

Knihovna byla úspěšná v dotačním řízení

Naše knihovna byla úspěšná se svým projektem - Rozšíření knihovního systému Clavius a rozšíření přístupových míst k internetu, jedná se o částku 24 000,- Kč. Velice Ministerstvu kultury ČR DĚKUJEME. (dotační řízení VISK 3 za r. 2011)

bližší info zde

Příruční slovník jazyka českého

bližší info zde

Slovník spisovného jazyka českého

bližší info zde

Příruční slovník jazyka slovenského

bližší info zde

Čtenářský deník v MP3

na www stránkách ČR3 Vltava


http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/

http://www.mlp.cz/bozenanemcova/

http://www.mlp.cz/karelcapek/

http://www.mlp.cz/macha/

English - anglicky

http://translate.google.cz/translate?prev=hp&hl=cs&js=y&u=www.stankovice.cz%2Fknihovna&sl=cs&tl=en&history_state0=

Deutsch - německy

http://www.stankovice.cz/knihovna/index.php?nid=3913&lid=cs&oid=3109442

28. 10. Samostatný stát

Zítra: SilvieProvozní doba

Pon.16:00–17:30
Stř.  16:00–17:30
Čtv.  9:00–11:00
Pát.  9:00–11:00

Statisíce knih a periodik online

Dva velké projekty Národní knihovny ČR

čtěte zde tiskovou zprávu
http://www.nkp.cz/

Čtenářův sympatický rádce

www.ctesyrad.cz

Nový encyklopedický
slovník češtiny

zde

Návštěvnost stránek

021592