Aktuality

 

 XVIII. Koncepce MEMORIA

Informace a případné vyjádření občanů žijících v katastrálním území obce Staňkovice ke komplexu MEMORIA (budovaný v lokalite Kaolínka - Trvšice).

               Prostor k realizaci:

Memoria_lokalita Tvršice pro projekt zahradně - krajinářského komplexu .jpg

 

                  Koncepce komplexu MEMORIA

Memoria_zahradne krajinarsky komplex.pdf

 

                                                                     Aktualizace této sekce: Vitásek Josef, 14.3.2021

XVII. Selibický táborák (VI. ročník)

  Táborák se uskuteční dne 15.8.2020 od 18,00 hod. na obecním hřišti. Opět je zájem se sejít se všemi občany, posedět s nimi, probrat jejich návrhy a poznatky k naší, či ostatním obcím. Znovu by měla vystoupit živá kapela.

     

XVI.   SELIBICKÝ TÁBORÁK ( již V. ročník)

Osadní výbor obce se shodl na termínu pořádání posezení občanů Selibic (táborák) na den 31.8.2019 v 17,00 hod. a to na obecním hřišti. Opět je zájem se sejít se všemi občany, posedět s nimi, probrat jejich návrhy a poznatky k naší, či ostatním obcím. V plánu by měla být i živá kapela.                                                                                                      Aktualizace této sekce: Vitásek Josef, 24.6.2019

XV. vykricnik_0.jpg  Možnost bezúročné půjčky od obce Staňkovice na nové kotle:  

http://www.stankovice.cz/index.php?id=486&action=detail&nid=1108&lid=cs&oid=3049258

 

 

XIV.    Uzavírka silnice Selibice - Dolejší Hůrky

Silnice se uzavírá z důvodu - Sanace propustku na komunikaci III/2501 -

km4,448 - Selibice -Dolejší Hůrky  od 20.8 - do 24.9. 2018

                                 Uzavírka Selibice 1808.jpg             

                                                                                                                 Aktualizace této sekce: Vitásek Josef, 31.7.2018

 

XIII.   SELIBICKÝ TÁBORÁK :)

Osadní výbor obce se shodl na termínu pořádání posezení občanů Selibic (táborák) na den 24.8.2018 v 18,00 hod. a to na obecním hřišti. Opět je zájem se sejít se všemi občany, posedět s nimi, probrat jejich návrhy a poznatky k naší, či ostatním obcím. V plánu je i živá kapela, složena z občanů našich obcí. Zajištěn i přístřešek pro nepříznivé počasí.

                                                                                                      Aktualizace této sekce: Vitásek Josef, 20.7.2018

 

 

 

 

XII.   SELIBICKÝ TÁBORÁK :)

Osadní výbor obce se shodl na termínu pořádání posezení občanů Selibic (táborák) na den 27.8.2016 v 18,00 hod. a to na obecním hřišti. Opět je zájem se sejít se všemi občany, posedět s nimi, probrat jejich návrhy a poznatky k naší, či ostatním obcím.

                                                    Aktualizace této sekce: Vitásek Josef, 29.5. 2016 

 

 

XI.     Do sekce zprávy pro občany byla vložena koncepce parčíku v             Selibicích. Koncepce vložena ne web pro občany obce, aby mohli v čas a dostatečné míře reagovat na danou koncepci.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Aktualizace této sekce: Vitásek Josef, 19.3.2016

 

 X.  :(  Smuteční oznámení: Opustil nás skvělý člověk, soused a kamarád

                                           JUDr. Míla Dočekal

                                                                           JUDr. Míla Dočekal[1].pdf

                                                                                                                                   Aktualizace této sekce: Vitásek Josef, 17.1.2016

 

 IX.     Změna termínu svozu komunálního odpadu na rok 2016 uvedna na úřední desce webových stránek obce Staňkovice.

Vyjádření starosty obce Ing. Libicha k situaci:

V reakci na stížnosti  na odvoz popelnic začátkem roku jsme připravili přehled odvozu pro rok 2016,

který v příloze zasílám .

Lidé se 14 denním cyklem odvozu si stěžovali,že jim nebyla 12.1. 2016 vyvežena popelnice.Správný termín není  po 14 dnech,ale každý lichý týden.

Protože na přelomu roku byl lichý týden 2x za sebou,byl odvoz v 53.týdnu  29.12.2015 a hned  v 1. týdnu 5.1.2016.

Nedošlo tedy k pochybení Pedersenu ani obce.Zjistil jsem,že informace o vyvážení v každém lichém týdnu byla občanům podána naposledy v roce 2010.

Proto v těchto dnech dostane každý do schránky novou informaci o odvozu popelnic.Navíc od března dojde ke změně vyvážecího dne z úterý na středu.

       Ing.Vladimír Libich

starosta , mob 602 456384

      Staňkovice u Žatce

 

VIII.   Osadní výbor obce se shodl na termínu pořádání posezení občanů Selibic (táborák) na den 22.8.2015 v 18,00 hod. a to opět na obecním hřišti. Co je cílem a obsahem táboráku viz zpráva o jednání OV, ze dne 7.7.2015.

 

VII.    V průmyslové zóně TRIANGLE se plánuje výstavba objektu, kde se

          budou vyrábět pneumatiky (firma NEXEN Tire)

Právě proběhlo dle zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na ŽP, zjišťovací řízení uvedeného záměru. Toto zjišťovací řízení vyvěšeno na inter. stránkách: Úřední deska obce Staňkovice. Jako občané možno reagovat na výstavbu dle Aahurské úmluvy ((na základě Ústavy ČR čl. 10), např. zpřístupňování informací o ŽP veřejnosti, účast veřejnosti v rozhodovacích procesech a zajištění právní ochrany v záležitostech ŽP). Dále možné reakce dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dle zákona č. 123/1998 Sb. o právo na informace o ŽP. Dále možno reagovat na základě zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP, zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění ..., dále HIA (zkoumání účinků na lidské zdraví), SIA (zkoumání účinků na sociální a eko. blahobyt postižených obcí - popř. zmírnění negativních vlivů), atd...

                                                                                                 Aktualizace této sekce: Vitásek Josef, 15.6.2015

 

VI.     V letních měsících se plánuje opakování loňského posezení s  

           občany  Selibic u táboráku na hřišti. Termín bude upřesněn.

                                                                                                  Aktualizace této sekce: Vitásek Josef, 15.6.2015

V.      Dne 28.4.2015 v obcích Selibice, Tvršice a Staňkovice

                      od 09,00 do 11,00 hod. nepoteče voda.

 

IV. Deratizace Staňkovic, Selibic a Tvršic:

http://www.stankovice.cz/file.php?nid=1108&oid=4081517

 

 

 III.  Pozvání na vzdělávací přednášku z grantu MŠ:  http://www.stankovice.cz/index.phpid=15&action=detail&nid=1108&lid=cs&oid=3058095

 

 

II.

Osadním výbor navrhl:

      Ve dnech 8-9. srpna 2014 posezení občanů obce Selibice u táboráku na hřišti v obci. Zde je zájem se sejít, se všemi občany,  probrat jejich návrhy a poznatky k rozvoji obce. Dalším záměrem posezení je stmelení občanů obce. Termín bude upřesněn.

Po šetření v obci, pevný termín posezení na hřišti dne 9.8.2014 od 17,00 hod.

                                                                                                 Aktualizace této sekce: Vitásek Josef, 10.7.2014

 

I. 

     Vzhledem k narůstajícímu zatížení obce ohledně zbudování pískovny byla dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. O právu petičním sepsána dne 6.1.2014 Petice občanů obce Selibice.

                                                                                                                        Aktualizace této sekce: Vitásek Josef, 27.4.2014

 

 

 

 

Znak obce Staňkovice

znakúp.jpg