Vzhledem k narůstajícímu zatížení obce ohledně zbudování pískovny byla dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním sepsána dne 6.1.2014 Petice občanů obce Selibice.

      Dále bylo ve věci postupováno dle z.č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.  

                                                                                                                           Aktualizace této sekce: Vitásek Josef, 27.4.2014

 

I. Petice obce:

    petice Selibic.pdf

 

II. Vyjádření orgánů k petici:  

     Scan0001.jpg

 

 

 

 

Znak obce Staňkovice

znakúp.jpg