PO,ST: 14:00-17:00
ÚT,ČT: 9:00-11:00

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán > Souhrnné zhodnocení

Souhrnné hodnocení provedených průzkumů a rozborů,
možnosti využití území, stanovení úkolů a cílů řešení

Obec Staňkovice se vyznačuje závadami ve všech urbanistických funkcí, které jsou zpracovány do urbanistického rozboru.

Rozvoj obce za poslední období podporuje nutnost zpracování ÚPD, aby vedení města mohlo činnosti, které v obci narůstají regulovat a vytvářet pro ně vhodné podmínky.

Proto úkolem územního plánu sídelního útvaru bude vytvořit zákonný podklad pro řízení a koordinaci veškeré činnosti v území se zvláštním zřetelem na životní prostředí a krajinnou ekologií, který bude zároveň i základním podkladem pro zpracování místního programu obnova vesnice.

Stanovení cílů rozvoje obce:

 • intenzivní využití pozemků v intravilánu obce
 • vymezení centra obce
 • vymístění nevhodných provozů, zejména živočišné výroby
 • odstranění prostorových a architektonických závad, dostavba
 • vymezení plochy ploch pro bytovou výstavu (RD)
 • vymezení ploch pro občanskou vybavenost (vč. Objektu sociálních služeb, zdravotního střediska, knihovny)
 • vymezení ploch pro výrobní a nevýrobní služby
 • plochy pro sportovně rekreační vybavení obce
 • určení objektů a urbanistických celků s architektonickou hodnotou
 • návrh regenerace sídliště včetně+ dopravního řešení
 • návrh opatření ke zlepšení životního prostředí (chráněné krajinné prvky, naučná stezka, ozelenění obce)
 • návrh na zlepšení dopravy v obci a odstranění dopravních závad, vč. Návrhu parkovacích a odstavných ploch, pěší dopravy, cykloturistické dopravy, povrchů komunikací
 • napojení obce a železniční dopravu

Konečný návrh ÚpnSÚ bude záviset i na konečném rozhodnutí o využití areálu vojenského letiště v blízkosti obce, které bude mít podstatný vliv na její budoucí vývoj, zejména v možnosti pracovních míst a s tím související potřebou bytové výstavby a další vybavenosti.