PO,ST: 14:00-17:00
ÚT,ČT: 9:00-11:00

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Výpis usnesení z veřejného zasedání ZO č. 19/2021

Výpis usnesení z veřejného zasedání ZO č. 19/2021Vyvěšeno: 7. 5. 2021
Sejmuto: 24. 5. 2022

 

19-264/2021 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.2  provedené starostou  31.3.21na základě kompetence udělené zastupitelstvem obce usnesením č. 02-023/2018 ze dne 14.11.2018..                                                                                                                                          

19-265/2021 ZO Staňkovice  souhlasí s předloženým návrhem  změny 2UP Staňkovice210401,  změny 2UP Staňkovice 210402,změny 2UP Selibice210401 ,změny 2UP Tvršice210401.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  19-266/2021 Zastupitelstvo obce Staňkovice  s ch v a l u j e  místní obecně závaznou vyhlášku o odpadech č.1/202                                                                                                                         19-267/2021 Zastupitelstvo obce Staňkovice  s ch v a l u j e  místní obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci  č.2/2021                                                                                                                                                       

19-268/2021 Zastupitelstvo obce Staňkovice  schvaluje   Plán velkých investičních akcí na rok 2022.                                                                                                                                                     19-269/2021 Zastupitelstvo obce Staňkovice   n e s ch v a l u j e  Pachtovní smlouvu se Státním pozemkovým úřadem na  pp.383 v kú Selibice a pověřuje starostu jednání o snížení nájmu.

19-270/2021 Zastupitelstvo obce Staňkovice    souhlasí se záměrem   pronajmout část  nemovitosti na  pp.17/6 v kú Staňkovice za min. cenu 20,-Kč/m2/ rok                                                                                         

19-271/2021 Zastupitelstvo obce Staňkovice  souhlasí se záměrem   odprodat část  pozemku  pp. 1558/23 v kú Staňkovice.                                                                                                                                     

19-272/2021 ZO Staňkovice  odkládá záměr pronajmout  pp. č. 1051/1 v kú Staňkovice do sepsání smlouvu o převodu střelnice do majetku obce.  Za tím účelem pověřuje starostu přípravou smlouvy .                                                                                                                              

19-273/2021 ZO Staňkovice  souhlasí se záměrem   odprodat vozidlo mikrobus Renault Master z majetku obce za nejvyšší podanou cenovou nabídku   .                                              

 19-274/2021 ZO Staňkovice  schvaluje  Odpisový plán DHM ZŠ a MŠ  Staňkovice pro rok 2021.                                                                                                                                                                                                           

 19-275/2021 ZO Staňkovice  schvaluje  rozdělení HV  ZŠ a MŠ Staňkovice za rok 2020.  

 19-276/2021 ZO Staňkovice  schvaluje  povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídách základní školy  dle školského zákona č. 561/2004 Sb    na školní rok 2020/2021  v počtu 11 žáků na třídu a  souhlasí  s úhradou  zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy nad výši stanovenou krajským normativem  z rozpočtu  obce.  

19-277/2021 ZO Staňkovice    souhlasí s uzavřením  Smlouvy o poskytnutí dotace na výstavbu domácí ČOV s manželi Koubovými pro nemovitost Selibice čp.41 v souladu se schválenými  Pravidly .která stanovují podmínky pro poskytování dotace na zlepšování životního prostředí vlastníkům nemovitostí v Obci Staňkovice na období let  2019-2022.

19-278/2021 ZO Staňkovice   s o u h l a s í  s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu obce pro Linku bezpečí z.s. ve výši  5 tis.Kč .  

19-279/2021 Usnesení k žádosti města Ústí n.Labem o těžbě uhlí nebylo přijato .    

19-280/2021 ZO Staňkovice   souhlasí se žádostí p.Hažlinského a pověřuje místostarostu instalací nezámrzného zrcadla u školy do 30.10.2021     

19-281/2021 ZO Staňkovice   nesouhlasí se změnou charakteru užívání železničního přejezdu  P1925 Tvršice Kyselka

19-282/2021 ZO Staňkovice   souhlasí se s převodem pozemků pp.699/3,699/52,699/54,699/57 v kú Stankovice na jinou osobu a nebude uplatňovat právo na převod těchto pozemků ve vlastnictví státu.

19-283/2021 ZO Staňkovice  nesouhlasí s lokalitou Kaolínka Tvršice pro projekt  Memoria

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 7. 05. 2021 13:04