PO,ST: 14:00-17:00
ÚT,ČT: 9:00-11:00

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Obecně závazná vyhláška Obce č.1/2021 o ukládání odpadů

Obecně závazná vyhláška Obce č.1/2021 o ukládání odpadůVyvěšeno: 27. 9. 2021
Sejmuto: 28. 10. 2025

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Staňkovice se na svém zasedání konaném dne 24.4.2021 usneslo usnesením č. 19-266/2021 vydat na základě § 59 odst. 4 a 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku  s platností od 13.10.2021:                                                                 Článek 1Předmět a působnost vyhlášky

 1)      Vyhláška stanoví obecní systém odpadového hospodářství na území obce Staňkovice (dále jen „obecní systém odpadového hospodářství“).

2)      Vyhláška rovněž stanoví místa, kde se přebírají:

a)      stavební a demoliční odpad vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob,

b)      výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce podle zákona o výrobcích s ukončenou životností,

c)      rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ke zpracování na kompost v rámci komunitního kompostování.

Článek 2 Základní pojmy

1)      Ostatními plasty se pro účely této vyhlášky rozumí plasty vyjma PET lahví.

2)      Nápojovými kartony se pro účely této vyhlášky rozumí kompozitní (vícesložkové) obaly (např. od mléka, vína, džusů a jiných nápojů).

3)      Nebezpečný odpad je definován zákonem.[1])

Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (napřplné znění viz Příloha

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 27. 09. 2021 13:50