PO,ST: 14:00-17:00
ÚT,ČT: 9:00-11:00

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Obecně závazná vyhláška Obce č.3/2021 o poplatku za odpad

Obecně závazná vyhláška Obce č.3/2021 o poplatku za odpadVyvěšeno: 1. 11. 2021
Sejmuto: 1. 11. 2022

Obecně závazná vyhláška č.3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci         _________

Zastupitelstvo obce Staňkovice se na svém zasedání dne 13.10. 2021 usneslo usnesením č. 19-267./2021 vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku s platností od 1.1.2022:

Čl. 1 Úvodní ustanovení                                                                                                                                                                                               (1)       Obec Staňkovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (dále jen „poplatek“).                                                                                    (2)       Správcem poplatku je obecní úřad Staňkovice).[1]

Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

(1)       Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.[2]

(2)       Poplatníkem poplatku je[3]

a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo

b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

(3)       Plátce poplatku vymezuje zákon

(4)       Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka[5].

(5)       Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.[6]

(6)       Poplatník nebo plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení. V případě poplatku odváděného plátcem poplatku podává ohlášení pouze plátce poplatku.

Čl. 3

Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.První splátka do 30 dubna,doplatek do 30.října.Plné znění viz Příloha

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 1. 11. 2021 10:42