PO,ST: 14:00-17:00
ÚT,ČT: 9:00-11:00

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Výpis usnesení z veřejného zasedání ZO č. 15/2020

Výpis usnesení z veřejného zasedání ZO č. 15/2020Vyvěšeno: 20. 10. 2020
Sejmuto: 6. 10. 2021

Výpis usnesení zastupitelstva obce ze dne 26.8.2020                                                                                                                                                                15-202/2020 ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č.5 a č.6   provedené starostou  na základě kompetence udělené zastupitelstvem                               15-203/2020 Zastupitelstvo obce Staňkovice,  Vydává  Změnu č. 1 Územního plánu Staňkovice jako opatření obecné povahy podle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád......                                                                                                                                                                                                  15-204/2020 Zastupitelstvo obce Staňkovice     z a m í t á   odprodej  parcel č.957/8, 957/9 a 159/1 v kú Tvršice  z důvodu vy užití pro obecní komunikaci.                                                                                                                                                                                                                               15-205/2020    Zastupitelstvo obce Staňkovice    s ch v a l u j e  odprodej  části pozemku p.č.1510/1 v k.ú.Staňkovice  p.Kopáčkovi  za cenu 50Kč/m2 + náklady na geometrické oddělení  .                       

15-206/2020 Zastupitelstvo obce Staňkovice  s ch v a l u j e   Výběrové  řízení Rekonstrukce  komunikací  ulice Americká  .  . 

15-207/2020 Zastupitelstvo obce Staňkovice    s ch v a l u j e  Smlouvu o o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě č.IV-12-40116072_VB_01  s ČEZ Distribuce a.s. ..........                                                                                                                                                 15-208/2020 Zastupitelstvo obce Staňkovice    s ch v a l u j e  Smlouvu o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a umístění stavby č.IV-12-4019525/002 s ČEZ Distribuce a.s.                                                                                                                                                                                                15-209/2020 Zastupitelstvo obce Staňkovice    s ch v a l u j e  Smlouvy  o  zajištění péče o psi a kočky s provozovatelem David Kubalík Útulek pro opuštěná zvířata Jimlín                                                                                                                                    

15-210/2020 Zastupitelstvo obce Staňkovice   ukládá starostovi projednat situaci v domě čp.34 Tvršice  s majitelem domu a zjistit možnosti  vyhlášení bezdoplatkové zony                                                      

15-211/2020 Zastupitelstvo obce Staňkovice   n e s ch v a l u j e   přidělení bytů  v  čp.225 -BPS , žádnému  ze  žadatelů o byt.                 

15-212/2020 Zastupitelstvo obce  souhlasí s uzavřením  Smlouvy o poskytnutí dotace na připojení RD ke kanalizaci p.Tomáši Charvátovi  v souladu s Pravidly .která stanovují podmínky pro poskytování dotace na zlepšování životního prostředí vlastníkům nemovitostí v Obci Staňkovice na období let  2019-2022.                                                                                                    

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 20. 10. 2020 15:32