PO,ST: 14:00-17:00
ÚT,ČT: 9:00-11:00

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Návrh rozpočtu obce Staňkovice na rok 2021

Návrh rozpočtu obce Staňkovice na rok 2021Vyvěšeno: 30. 11. 2020
Sejmuto: 18. 12. 2020

 

P Ř Í J M Y

2021 závazný ukazatel  2021 závazný ukazatel   návrh rozpočtu 2021 (tis.Kč) poznámka
Daně z příjmů, zisku a kapitál. výnosů   11XX   4724  
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku   12XX   7120  
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb   13XX   629  
Daň z nemovitých věcí   1511   2000  
splátky půjčených prostředků od obyvatelstva   2460   430 Kotlíkové dotace 2020
neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů   4112   236 příspěvek na výkon státní správy
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu   4116   150 ÚP - VPP (uzavřené dohody do dubna 2021)
pronájem pozemků 1012     53  
kultura 3399     3  
tělovýchova a zájmová činnost - nájemné  3412     5  
bytové a nebytové hospodářství, pohřebnictví 36XX     770  
sběr,svoz, využití  a zneškodňování odpadů + příspěvek EKO-KOM 37XX     800  
finanční operace, příspěvky, dary 6XXX     80  
Celkem  xxxx xxxx 17 000,00  
           

V Ý D A J E

2021 závazný ukazatel   2021 závazný ukazatel   návrh rozpočtu 2021 (tis.Kč) poznámka 
odchyt zvířat - psů, koček  1014     5  
silnice,místní komunikace,chodníky, bezpečnost silnič.provozu 22XX     4000 vč. dopr.značení, svět.signalizace,údržby
vodní hospodářství ,odvádění a čištění odpadních vod 2321     700 inženýrské sítě - kanalizace vč.dešťové
základní školy 3113     3870 ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ Staňkovice                                     IČ 62247832 3113 5331 870   neinvestiční příspěvek na provoz
kultura, knihovna 3314     66 společenské přednášky, semináře
zachování a obnova kulturních památek 3326     450 kaplička Tvršice
ost.záležitosti kultury,církví a sděl.pr. 3399     280 SPOZ,spol.akce, Staňkovické ženy
sportovní zařízení obce, tělových.činost, volný čas dětí 3412     108 dětské hřiště, sportoviště, transfery spolkům
                                                                 IČ: 72029633 3419 5222 7    
                                                                 IČ: 60275499 3419 5222 30    
                                                                 IČ: 75043483 3429 5222 30    
                                                                 IČ: 62250906 3429 5222 15    
všeobecná ambulantní péče 3511     100 činnost ordinace lékaře
bytové a nebytové hospodářství, pohřebnictví 361X     1280 rekonstrukce č.p.21
veřejné osvětlení 3631     400 inženýrské sítě - osvětlení (kabel + sloupy)
pohřebnictví 3632     10 údržba a správa hřbitovů
územní plánování 3635     5 pořízení územního plánu obce
komunální služby a územní rozvoj 3639     2380 komun.služby, nakládání s majetkem obce
ochrana ovzduší 3713     500 dotace obyvatelstvu
sběr a svoz odpadů 372X     1000 komunál, tříděný, velkoobjemový, nebezpežný
péče o vzhled obcí a veř. zeleň 3745     1780 údržba obec.zelených ploch vč. mzdových nákladů
Mikroregion Vladař příspěvek                            IČ: 26404818 3900 5329   15 Mikroregion Vladař příspěvek
krizové stavy 5213     18 rezerva na krizová opatření dle zák. 240/2000 Sb.
požární ochrana                                        IČ: 47786663 5512 5321   20 zajištění požární ochrany
zastupitelstva obcí 6112     1600 náklady na činnost zastupitelstva obce
činnost místní správy 6171     2480 náklady na správní činnost obce
obecné př. a výd. z fin. operací 63XX     90 pojištění, bank.poplatky, DPPO
ostatní činnosti jinde nezařazené 64XX     1 např. vratky dotací z předchozích obdobích
Celkem xxxx xxxx 21 240,00  
           
F I N A N C O V Á N Í xxxx položka tis.Kč  
změna stavu  prostředků na bank.účtech (+/-)   8115 5 658  
úvěry dlouhodobé (+)     0  
uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček (-)   8124 -1 418  
F I N A N C O V Á N Í - součet tř. 8 4 240  

Zpět na přehled
Naposledy změněno: 25. 03. 2021 9:35