PO,ST: 14:00-17:00
ÚT,ČT: 9:00-11:00

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Úřední deska - stará > Územní plán Staňkovice - upravený návrh 8/2012

Územní plán Staňkovice

 

ÚP Staňkovice - vyhláška

  • vyvěšeno dne:  14. 09. 2012
  • sejmuto dne:    28. 10. 2012

 

Upravený návrh územního plánu (srpen 2012)  

  • vyvěšeno: 27. 09 2012
  • sejmuto:   28. 10 2012
 • I. Textová část                                               pdf soubor
 • II. Textová část - Odůvodnění                          pdf soubor
 • Opatření obecné povahy                                 word soubor
 • Přezkoumání souladu návrhu                            word soubor
 • Výkres základního členění                                 pdf soubor
 • Hlavní výkres                                                  pdf soubor

(Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny)

 • Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací                                                                    pdf soubor
 • Výkres pořadí změn v území (Etapizace)             pdf soubor
 • Výkres koordinační                                          pdf soubor
 • Výkres širších vztahů                                        pdf soubor
 • Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    pdf soubor
 • Schéma dopravní infrastruktury                          pdf soubor
 • Schéma tech. infrastruktury - vodn. hospodář.     pdf soubor
 • Schéma tech. infras.

                    - energetika a elektron.komun.                          pdf soubor