PO,ST: 14:00-17:00
ÚT,ČT: 9:00-11:00

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, nařízení, pravidla

Vyhlášky, nařízení, pravidla

Místní vyhlášky

OZV 1/2021 o odpadech
OZV 1/2020 - doba nočního klidu
OZV 2/2019 o místním poplatku ze psů 
OZV 1/2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice
OZV č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice
OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstem financí podle jiného právního předpisu
OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV č. 3/2011 o MP za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem.-zrušena 5.6.2019 Usnesením zastupitelstva č.07-078/2019
O zrušení právního předpisu
Obecné závazná vyhláška obce č. 1/2006 o zrušení některých právních předpisů
OZV 2/2007 o stanovení koeficientu pro vyměřování daně z nemovitosti platných pro zdaňovací období roku 2008
OZV č. 3/2007 o zrušení některých právních předpisů Obce Staňkovice
OZV č. 4/2007 o zrušení některých právních předpisů Obce Staňkovice
OZV č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
OZV č. 1/2010 k zajištění udržování veřejné zeleně a k užívání zařízení Obce Staňkovice sloužících potřebám veřejnosti

Nařízení obce

Nařízení obce č. 1/2007 - Řád veřejného pohřebiště
Provozní řád Víceúčelového hřiště Staňkovice 2019.pdf
Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání 4.změny ÚPSÚ Staňkovice
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Staňkovice formou opatření obecné povahy
Pravidla pro vypůjčení kompostérů.pdf
Pravidla dotací na ŽP 2019.pdf

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací