Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, nařízení, pravidla

Vyhlášky,Pravidla,Nařízení obce , zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

OZV 1/2020 - doba nočního klidu

OZV 2/2019 o místním poplatku ze psů 

OZV 1/2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice

OZV č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Staňkovice

OZV č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstem financí podle jiného právního předpisu

 

 

 

OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 3/2011 o MP za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem.-zrušena 5.6.2019 Usnesením zastupitelstva č.07-078/2019

 

 

O zrušení právního předpisu

 

Obecné závazná vyhláška obce č. 1/2006 o zrušení některých právních předpisů

 

OZV 2/2007 o stanovení koeficientu pro vyměřování daně z nemovitosti platných pro zdaňovací období roku 2008

OZV č. 3/2007 o zrušení některých právních předpisů Obce Staňkovice

OZV č. 4/2007 o zrušení některých právních předpisů Obce Staňkovice

OZV č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

OZV č. 1/2010 k zajištění udržování veřejné zeleně a k užívání zařízení Obce Staňkovice sloužících potřebám veřejnosti

Nařízení obce

Nařízení obce č. 1/2007 - Řád veřejného pohřebiště

Provozní řád Víceúčelového hřiště Staňkovice 2019.pdf

Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání 4.změny ÚPSÚ Staňkovice

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Staňkovice formou opatření obecné povahy

 Pravidla pro vypůjčení kompostérů.pdf

 Pravidla dotací na ŽP 2019.pdf

 

 

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacíc 

Oznámení 

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty