Menu
Obec Staňkovice
ObecStaňkovice Tvršice, Selibice

Kostel, sochy, kaplička

Kostel sv. Václava ve StaňkovicíchKostel

Původně gotický, z 15. stol., loď nově postavena r. 1606,  18. stol. kostel zbarokizován. Jednolodní, obdélný, s obdélným, pětiboce ukončeným presbytářem a s věží a předsíní v západním průčelí. Průčelí tvoří věž, krytá cibulovou bání, s pilastry v nárožích a okny se supraportou se segmentovou římsou. Představěná předsíň pravoúhlá, se zaobleným nárožím, členěna pilastry a ukončena nízkým atikovým pásem s trojúhelníkovým štítem. Presbytář zaklenut křížovou žebrovou klenbou, v jeho závěru původní kruhové okno s kružbou, na severní straně gotický sanktuář; v lodi strop s malovaným výjevem „Ježíš u Jakubovy studně“ od Schramma z r. 1797 a dřevěná zvlněná kruchta; sakristie sklenutá valenou klenbou s lunetami, podvěží křížovou hřebínkovou klenbou.

Místní farní kostel sv. Václava, jehož presbyteriář pochází ze 13. století, má kromě hlavního oltáře ještě postranní oltáře sv. Josefa a sv. Floriána na místě dřívějších oltářů věnovaných sv. Janu Nepomuckému a sv. Matce Boží. Původní zvony byly ulity chomutovským zvonařem Juliem Heroldem. Větší zvon je označen křížem a zobrazením neposkvrněného početí panny Marie a nese latinský nápis “Vysvěceno na paměť neposkvrněného početí panny Marie. Sv. Marie, pros za nás”. Malý zvon nese zobrazení sv. Václava a latinský nápis: ”Vysvěceno na paměť sv. Václava, patrona a ochránce tohoto kostela. Sv. Václave, pros za nás”. Oba zvony jsou na jedné straně označeny, kdy a kým byly pořízeny (Josefem Zeidlerem, opatem Siónského řádu). Před křídlatými zdmi věže barokní plastiky sv. Václava a sv. Ondřeje z doby kol r. 1725 (v souč. době uloženy v předsíni kostela, protože hrozilo jejich zřícení)

Křtitelnice je zhotovena z červeného mramoru. Na cínovém křticím kotlíku stojí latinský nápis: “Tuto nádobu nechal nově udělat pro očištění potomstva ze Staňkovic křticí vodou Václav Mayer, opat ze Siónu, když byl jmenován Maximilánem Dittlem z rozhodnutí svého řádu prvním kaplanem této vesnice. Ve své době spravoval s právy panskými a patronskými svůj kostel se statky.”

17. května 1787 byl položen základní kámen pro novou faru, která byla postavena ještě tento rok. V době 1788 - 1793 byl kostel podřízen lounskému vikářství. 8. března 1787 byl namalován oltářní obraz sv. Václava. 1797 byl namalován obraz “Ježíš u Jakobovy studny” uprostřed kostelního stropu malířem Schrammmem. Když byl v r. 1831 nově vymalován presbyteriář, byl nalezen starý nápis “L. P. 1571.” 1836 byla postavena uprostřed vesnice na místě dřívější sochy socha “Očekávání Marie.” (Panna Marie Immaculata (na staňkovické návsi))

Kostel ve Staňkovicích je jeden z nejstarších v okolí. Podle písemných pramenů, které pocházejí z 13. století, daroval král Vladislav II. Staňkovice, jím založenému klášteru premonstrátů na Strahově. V roce 1272 přenechal celou vesnici opat Gottfried ze Strahova, do dědičné držby několika žateckým měšťanům za roční úrok 18 a půl hřiven a 39 denárů pražské měny. Patronátní právo nad staňkovickým kostelem, stejně jako vlastnictví 1 lánu polí, patřícího ke kostelu, si vyhradil opat.

V archivech se dochovalo několik jmen farářů z doby předhusitské, i když ne všichni. Kolem poloviny 14. stol. byl jmenován farářem bratr Marinus, byl zvolen 1359 za opata Strahovského kláštera. Jak dlouho vykonával ve Staňkovicích duchovní služby jeho následník Nikolaus není známo. V r. 1399 obdarovali někteří pražští měšťané staňkovický kostel polnostmi. 1407 se vyměnil zdejší duchovní pastýř s Mathiasem, dosud farářem z Mohru. 1412 byl zvolen za faráře ve Staňkovicích Václav Babka. Když 1423 rezignoval, přišel na jeho místo duchovní Nikolaus Haymann ze Žatce. V husitském období byl Strahovský klášter svých panských a patronských práv zbaven. V následujícím čase převzalo na sebe patronská práva město Žatec. Když v 16. stol. všude na Žatecku nastoupil protestantismus, stal se také kostel ve Staňkovicích protestantským. 1612 zemřel Martin Nepomucký, žatecký měšťan a farář ve Staňkovicích. Odkázal svoji knihovnu žatecké škole. Po jeho smrti se provdala jeho dcera Dorothea v r. 1616 za žateckého kaplana Tobiáše Entlfrida. Po 30ti leté válce ztratil kostel svého duchovního pastýře a byl přičleněn jako filiální kostel k žateckému děkanství. 1786 byl znovu obnoven jako lokálie. 1802 se dosavadní lokalie stala opět samostatnou farností. Podle císařského nařízení byly zřizovány na takových místech, kde si to nutnost vyžadovala a kde nebyli žádní skuteční faráři, lokálie s Obročím (důchodem) a ročně byly dotovány 300 guldeny z církevního fondu. Z této pohnutky také přišel nejstarší žatecký kaplan P. Maxmilian Dittl v r. 1786 jako první lokalista do Staňkovic. Co se týká dotace lokálie, bylo kompetentními úřady rozhodnuto, že dotace pro lokálii Staňkovice nebude poskytována z církevního fondu, nýbrž že ji pravidelně obstará strahovský opat, neboť každý z členů tohoto sboru má důchod 300 zl. A městský úřad v Žatci má omezené majetkové poměry. Tímto způsobem se stal strahovský opat patronem staňkovického kostela a tento stav zůstává zachován až po dnešní dny. Nový lokalista se ale musel vzdát všech příjmů ve prospěch žateckého děkanátu.

V současné době musí být farnost finančně soběstačná, i když je i nadále inkorporována ke strahovskému klášteru.

pozn. kronikářky: z kostela dýchá historie a kdo zde kdy byl, to určitě cítil a potvrdí. Kostel potřebuje nutně finanční prostředky na opravu a restaurování, máte-li nápad jak tyto prostředky získat, ozvěte se ..... 

Bohoslužby:

každou 1. a 3. neděli v měsíci v 15:00 hodin - děkan  P. Augustin Josef Špaček O. Praem.

Kostel sv. Václava je od roku 1958 zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Fara

pozdně barokní, z roku 1787, nově adaptována; obdélná, jednopatrová

pozn. kronikářky: fara potřebuje nutně finanční prostředky na opravu a restaurování, máte-li nápad jak tyto prostředky získat, ozvěte se ...

Sochy

Sv. Jan Nepomucký z roku 1829, v Ústředním seznamu kulturních památek ČRSocha od 3.5.1958 (11/2009 zrestaurována) (Ikonografický význam:Sv. Jan Nepomucký bývá zobrazován v kanovnickém rouchu s kvadrátkem na hlavě. V jedné ruce drží kříž s Kristem, ve druhé palmový list jako symbol mučednictví a vítězství. Jeho svatost je navíc zdůrazněna pěti hvězdami kolem hlavy. Připomínají legendu, podle níž ozářilo pět hvězd místo, kde bylo v řece nalezeno Janovo tělo. Pět hvězd navíc symbolizuje pět ran Kristových, pět písmen slova TACUI – mlčel jsem, a pět Janových ctností – zbožnost, pokoru, mlčenlivost, píli a dobročinnost. Dalším atributem je jazyk, který měl být v 18. stol. nalezen neporušený v Janově lebce).

Panna Marie Immaculata (na staňkovické návsi) - z roku 1836, v Ústředním seznamusocha kulturních památek ČR od 3.5.1958, v současné době nově zrestaurována - na podstavci stojí její kopie, originál je uložen v depozitu (Ikonografický význam: Neposkvrněná, ikonograficky ustálený typ P. Marie, častý na barokních sloupech od poloviny 17. století. Prostovlasá P. Marie s rukama sepjatýma na hrudi (kolem hlavy má svatozář s 12 hvězdami) stojí na půlměsíci a zeměkouli obtočené hadem, jenž drží v tlamě jablko, symbol dědičného hříchu. Je alegoricky zobrazen hadem, který v ráji navedl Evu, aby utrhla ovoce ze zapovězeného stromu a snědla společně s Adamem. Tím se prarodiče dopustili dědičného hříchu provázeného vyhnáním z ráje. Teprve Ježíš Kristus, který se má zpodobněné P. Marií narodit, sejme svou smrtí na kříži z lidstva celého světa tento dědičný hřích).

Ježíš Kristus (v parku u hřbitova) - dle nápisové desky, byla socha vytvořena v socharoce 1903. V tomto roce nechala sochu osadit na starší sokl z pol. 18. st. rodina Mathesova. V roce 2010 sochu na objednávku Obce Staňkovice zrestaurovala ak. sochařka Jitka Malovaná.

Pozn. kronikářky: tato nádherná socha přišla neúctou k historii a kráse, vinnou neinteligenta o jednu z ruk ... 

citát: "Když už je člověk blbej - tak musí být alespoň drzej."

zde se někdo drze "dotknul" našeho kulturního a historického majetku ...

zaniklá socha sv. Josefa - z roku 1837 (stávala v zatáčce u domu čp.61)

Kaplička

Výklenková kaplička u vsi - silnice směr Žatec, v roce 2008 byla za přispění státní dotace obcí zrestaurována ( v Ústředním seznamu kulturních památek ČR od 3.5.1958)

Kaplička před opravvouKaplička 2008Kaplička 2015

Pozn. kronikářky: kaplička volá po pravidelné údržbě, jako ostatně každá nemovitost ...

Obec

Letecký pohled

letecký pohled

Úřední hodiny

OBECNÍ ÚŘAD

pondělí a středa
8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 

SBĚRNÝ DVŮR

pondělí a středa
8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00
každá lichá sobota
9:00 - 12:00

KNIHOVNA

pondělí a středa
15:00 - 17:00
každá lichá sobota
10:00 - 12:00

Rychlý kontakt

Obec Staňkovice
Postoloprtská 8
439 49 Staňkovice

Telefon:
+ 420 415 721 040
+ 420 721 908 553

E-mail:

podatelna@stankovice.cz
obec@stankovice.cz

IČO:
00556432

Číslo účtu:
16125481/0100

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4
1
5

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 18. 4. 2024
slabý déšť 11 °C 4 °C
pátek 19. 4. déšť se sněhem 8/3 °C
sobota 20. 4. déšť se sněhem 5/1 °C
neděle 21. 4. skoro jasno 8/0 °C